Nieuwe vleugel in het Gesloten Centrum voor Illegalen in Merksplas

le jeudi 16 mai 2019 16:24 Communiqués de presse

Op 16 mei 2019 werd in het Centrum voor illegalen te Merksplas een nieuwe vleugel geopend in aanwezigheid van Maggie De Block, minister van Asiel en Migratie. In deze vleugel zullen bewoners worden ondergebracht die extra opvolging en omkadering nodig hebben en daarom niet zonder meer in een groepsregime kunnen worden opgevangen.

Minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block: “Deze nieuwe vleugel zorgt ervoor dat we een betere opvolging en omkadering bieden aan illegalen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld criminelen. Ons asielbeleid is streng maar humaan en rechtvaardig. Een neen is een neen, en wie geen recht heeft op onze bescherming moet het land verlaten. Het liefst keren illegalen vrijwillig terug, eventueel met de nodige ondersteuning van onze diensten. Als het niet anders kan moeten ze echter gedwongen worden.”

Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens: “Migratie is een fluctuerend en evolutief gegeven. De Regie der Gebouwen stelt zich als vastgoedbeheerder van de federale staat flexibel op om tegemoet te komen aan de voortdurend evoluerende behoefte rond opvangplaatsen. In dit geval werd een vleugel in het Gesloten Centrum van Merksplas aangepast voor een individueel regime, extra beveiligd en vandaalbestendiger gemaakt, zodat op een efficiënte manier de nodige infrastructuur werd voorzien voor gespecialiseerde omkadering.”

Net als voor de strafinrichting is er voor de uitbreiding van het gesloten centrum een groot draagvlak. De inwoners zijn hieraan gewend en het maakt deel uit van het leven in Mersplas”, voegt Frank Wilrycx, burgemeester van Merksplas toe.

Bijkomende plaatsen in de Gesloten Centra en humanere opvang

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorziet in de aanmoediging van het terugkeerbeleid, de uitbreiding van het aantal gesloten centra en de humanisering ervan ten aanzien van kwetsbare doelgroepen.
In dat kader keurde de regering op de thematische Ministerraad van 14 mei 2017 rond veiligheid, justitie en defensie het “Masterplan gesloten centra” goed. Dit Masterplan houdt in dat er nieuwe gesloten centra bijkomen en dat de bewonerscapaciteit in bestaande centra wordt uitgebreid. Hierbij werd onder meer beslist om een bijkomende vleugel te openen in het bestaande Centrum voor Illegalen te Merksplas voor bewoners die omwille van hun gedrag nood hebben aan bijkomende omkadering en zorg.

Aanpassingswerken

De Regie der Gebouwen voerde de nodige aanpassingswerken uit, zoals de plaatsing van bewakingscamera’s en noodknoppen. Bij de keuze van het meubilair van de kamers werd ook rekening gehouden met de veiligheid zowel voor de illegalen die hier zullen verblijven als voor de personeelsleden van het centrum. Ze zijn ontworpen zodat de veiligheid gegarandeerd blijft en om vandalisme tegen te gaan.

De capaciteit van het gesloten centrum wordt met 14 plaatsen verhoogd. Begin 2021 zullen nog 40 plaatsen bijkomen. De capaciteit van de gesloten centra zal op termijn bijna verdubbeld worden, van 599 in 2017 naar 1.095.

Zorg voor veiligheid en ondersteunend kader voor het personeel

Naast de structurele aanpassingen werd er ook ingezet is op dynamische veiligheidsmaatregelen. Een handelingsplan op maat van de bewoner is daar het aangewezen instrument voor. De illegalen die er nood aan hebben worden er efficiënt en continu opgevolgd. De werknemers krijgen hiervoor ook ondersteuning via diverse kanalen, onder andere opleidingen en wederzijdse feedback.

Technische Fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Dienst Vreemdelingenzaken
Totale kostprijs (kleine factuurwerken inbegrepen): ongeveer 557.544 euro (incl. BTW)
Aannemers en kostprijzen per deelopdracht:

  • Bouwkundige aanpassingen: Basalt (ongeveer 112.450 euro, incl. BTW)
  • Leveren en plaatsen van vandaalbestendige bedden: DCA (ongeveer 91.079 euro, incl. BTW)
  • Uitbreiding wandelkoer: Lareco (ongeveer 134.470 euro, incl. BTW)
  • Plaatsing van rookluiken: PSPM (ongeveer 45.993 euro, incl. BTW)
  • Plaatsing van 2 plateauliften: ZZED nv (ongeveer 56.530 euro, incl. BTW)
  • Camerabewaking: ongeveer 84.440 euro, incl. BTW
  • Noodstroombatterij en voedingen: ongeveer 4.560 euro, incl. BTW
  • Paniekcentrale en alarmknoppen: ongeveer 6.493 euro, incl. BTW
  • Luchtzuiveringstoestellen: Extreme Air Products (ongeveer 6.527 euro, incl. BTW)