Regie der Gebouwen lanceert project voor een nieuwbouw voor de FOD Financiën en de gerechtelijke diensten in Asse

le vendredi 24 mai 2019 13:28 Communiqués de presse

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, voorziet een nieuwbouw voor de FOD Financiën en Justitie op de “Asphaltcosite” in Asse. Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, Koen Geens heeft de gunningsbeslissing voor de studieopdracht ondertekend. Als er geen beroep wordt aangetekend tegen deze gunningsbeslissing zal de studie begin juni 2019 starten. De oplevering van het gebouw is voorzien in het voorjaar van 2023.

Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens: “Dankzij dit nieuw passief gebouw zullen de diensten van Justitie en Financiën gehuisvest worden in een functioneel en centraal gelegen gebouw dat bovendien duurzaam is en het nog beter zal doen dan de actuele eisen rond energieprestaties.”

Centralisatie van de federale diensten in Asse: meer efficiëntie en samenwerking

De nieuwbouw zal verschillende diensten van de FOD Financiën en Justitie, die momenteel verspreid zijn over verschillende gemeentes in Vlaams-Brabant, samenbrengen. Het gaat meer bepaald om het parket van de procureur des Konings en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, het Vredegerecht van het kanton Asse en de diensten van de FOD Financiën in Zuid-West Brussel (Asse, Ternat, Dilbeek en Londerzeel).


De centralisatie van deze verschillende diensten heeft niet enkel een betere huisvesting tot doel, maar ook een optimale samenwerking, een klantvriendelijke aanpak en een efficiënter gebouwgebruik.

Een gemakkelijk bereikbare site


Er werd gekozen voor de Asphaltcosite omwille van zijn uitstekende ligging. De site ligt vlakbij het station van Asse. De site is bovendien vlakbij de gewestweg N9 gelegen, die Asse verbindt met de ring rond Brussel.

Voor de inplanting van de nieuwbouw zal de gemeente Asse een perceel van 5.643m² in erfpacht geven aan de Regie der Gebouwen.

Het perceel is onderdeel van de Asphaltcosite en grenst in het noorden aan het jeugdcentrum, in het westen aan de gewestweg N9k en in het zuiden aan percelen met woningen. Het oosten van het perceel is momenteel braakliggend terrein.

Toekomstgericht en energetisch verantwoord gebouw

Bij de realisatie van de nieuwbouw zal aandacht besteed worden aan de specifieke noden van Justitie en de FOD Financiën. Het gebouw zal een flexibele en moderne kantooromgeving bieden en aandacht hebben voor de toegankelijkheid voor de burger.

Het zal bovendien een duurzaam, energetisch verantwoord en toekomstgericht gebouw zijn. Het moet minimaal voldoen aan de eisen van een “plus passief gebouw” die bepaald zijn volgens de definitie van Pixii, het kennisplatform energieneutraal bouwen.

Planning en kostprijs

Het studiecontract voor het ontwerp, de omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier start in principe begin juni 2019.

Als alles volgens plan verloopt, kan midden 2020 het dossier voor de omgevingsvergunning ingediend worden. Begin 2021 kan dan overgegaan worden tot de publicatie van het aanbestedingsdossier voor de werken.

De start van de werken is voorzien in het midden van 2021, het gebouw zal volgens die planning dan in het voorjaar van 2023 opgeleverd worden.

De Regie der Gebouwen trekt ongeveer 20,5 miljoen euro uit voor de realisatie van dit project.