Eerste transitiehuis in Wallonië

le vendredi 28 juin 2019 12:00 Communiqués de presse

Minister van Justitie, Koen Geens, is verheugd te kunnen meedelen dat G4s Care / Exodus (project Sterkhuis) weerhouden werd om het eerste transitiehuis in Wallonië te openen. Dit pilootproject zal starten in Edingen vanaf 1 januari 2020. Specifiek geselecteerde gedetineerden krijgen tegen het einde van hun straf de kans om het laatste deel van die straf door te brengen in een transitiehuis. Deze beslissing werd genomen na plaatsbezoeken en gespreksrondes.

Koen Geens: “Een gedetineerde moet de kans krijgen zich voor te bereiden op een eventuele re-integratie in de maatschappij. In een transitiehuis krijgt de gedetineerde naar het einde van zijn straf de kans om daar intensief aan te werken. Ik ben blij dat Edingen haar steentje wil bijdragen om samen aan een veilige samenleving te werken. ”

Op 18 november 2016 keurde de regering het Masterplan Gevangenissen en internering goed. Daarin wordt onder meer gefocust op de terugkeer en het opnieuw kunnen functioneren van gedetineerden in de maatschappij. Transitiehuizen zijn kleinschalige projecten (van ongeveer vijftien plaatsen). De gedetineerde wordt voorbereid om, na afloop van zijn straf, zelfstandig te wonen, werken en functioneren binnen de maatschappij.

De Ministerraad ging akkoord met de Koninklijke Besluiten om met dit project te kunnen starten. Er wordt hiervoor een budget van ongeveer 900.000 euro voorzien. 

Olivier Saint-Amand , burgemeester van Edingen: “De gemeentelijke autoriteiten hebben het pilootproject van de FOD Justitie, dat de oprichting van een transitiehuis in de stad Edingen beoogt, goed onthaalt. Er is een akkoord tussen de FOD en de private eigenaars met betrekking tot de huur van de locatie. Deze structuur zijn efficiëntie reeds heeft bewezen in Nederland en Edingen wordt een pioniersstad in de oprichting van het eerste transitiehuis in Wallonië. De stad Mechelen verwelkomt een gelijkaardig project voor de Nederlandstalige helft van het land.”