Proces aanslagen 22 maart op voormalige NAVO-site

le vendredi 12 juillet 2019 16:30 Communiqués de presse

Op 22 maart 2016 werd ons land opgeschrikt door de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de Brusselse metro. Op voorstel van de vice-eersteminister Koen Geens, ging de ministerraad akkoord met de locatie waar het proces van de aanslagen zal plaatsvinden.

Dit proces zal plaatsvinden op de voormalige NAVO-site (“previous NATO Headquarter” of PNHQ) in Brussel. Er zal een tijdelijk gerechtsgebouw komen.

Het onderzoek naar deze aanslagen, dat drie jaar en drie maanden duurde, is afgerond in juni 2019. De onderzoeksrechters hebben hun dossier overgemaakt aan de federale procureur, waardoor momenteel werk wordt gemaakt van de praktische voorbereiding van het proces.

Het proces kan, wegens praktische en operationele redenen, niet doorgaan in het Brusselse justitiepaleis. Een aantal alternatieve pistes werd onderzocht, waarbij rekening gehouden werd met beschikbaarheid, flexibiliteit van de in te richten ruimtes, beveiligingsmogelijkheden, bereikbaarheid, etc.

De start van het proces wordt voorzien in de loop van 2020. In het najaar zal de startdatum worden gecommuniceerd.

Koen Geens: “We doen er alles aan om de daders van deze vreselijke aanslagen te berechten. Dat moet in de beste omstandigheden gebeuren die mogelijk zijn. Gezien dit niet mogelijk is in de huidige gebouwen werd er in samenspraak met alle partners een andere locatie gezocht. De slachtoffers verdienen een proces dat zo ordentelijk mogelijk kan verlopen.”