Geneutraliseerde vuurwapens moet je binnenkort registreren

le vendredi 06 septembre 2019 13:46 Persbericht

Wapenbezitters, opgelet! Ook als je een vuurwapen bezit dat onklaar is gemaakt, moet je dit binnenkort aangeven. België komt daarmee tegemoet aan de verplichting uit de Europese vuurwapenrichtlijn. Vandaag keurde de Ministerraad een koninklijk besluit goed dat de richtlijn omzet in ons nationaal recht.

Wanneer een geneutraliseerd vuurwapen in je bezit komt, moet dit binnenkort worden aangegeven. Zo’n aangifte is verplicht bij elke overdracht, vererving en invoer. Voor erfgenamen ligt de termijn op drie maanden nadat het wapen in zijn of haar bezit is gekomen. Wie al zo’n wapen bezit, moet daarvan aangifte doen bij de gouverneur vóór 14 maart 2021.

Het aangifteformulier kan digitaal worden verstuurd, zodat een particulier of handelaar niet langer zelf naar de gouverneur of Proefbank moet gaan. Via een registratie in het centraal wapenregister kunnen de wapens altijd worden getraceerd.

De EU wil namelijk dat de overheid altijd op de hoogte is van wie een geneutraliseerd vuurwapen bezit. Die wapens zijn vrij verkrijgbaar nadat ze definitief onklaar zijn gemaakt volgens strenge regels. De registratie moet vermijden dat dergelijke wapens volledig anoniem zouden circuleren.

Het koninklijk besluit wordt nu naar de Raad van State gestuurd voor advies. De bepalingen treden in werking drie maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Daarnaast zijn ook de volgende zaken in het KB opgenomen:

Verdachte transacties melden

Wapenhandelaars- en tussenpersonen zijn verplicht om verdachte transacties (of het nu om wapens, laders, munitie of essentiële onderdelen gaat) te melden bij de bevoegde autoriteiten. Bovendien mogen zij weigeren om zo’n verdachte verkoop af te sluiten. Dat is logisch, maar voortaan ook wettelijk verankerd.

Vergunning en inschrijvingsbewijs voortaan digitaal verstuurd

Het aangevulde deel van een wapenvergunning en het inschrijvingsbewijs van een jacht-of sportwapen kan voortaan ook digitaal naar de gouverneur worden opgestuurd. Dit vergemakkelijkt en versnelt tegelijkertijd de registratie van wapens in de beheerssystemen.

Jachtwapens uitlenen kan mits aangifte

Jagers die vuurwapens uitlenen voor langer dan één week, moeten dat aangeven. De lokale politie registreert dan de uitlening in het wapenregister. Dit principe is met de wijziging van de wapenwet in 2018 al ingevoerd, maar de uitwerking ervan werd nu concreet vastgelegd.