Grootschalige renovatie van de daken van de musea in het Jubelpark: werken zitten op schema

le mardi 24 septembre 2019 12:21 Persbericht

In oktober 2018 werd begonnen met de grootschalige renovatie van de daken van de musea die zich in het Jubelpark in Brussel bevinden. De werken worden in 4 fasen aangepakt, verspreid over een 4-tal jaar. Aan de werken hangt een globaal kostenplaatje van 21 miljoen euro vast, waarvan 52,5% wordt gefinancierd door de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de Federale Staat, en 47,5% door Beliris.

De eerste fase, waarbij de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis worden aangepakt, loopt volgens planning en zal tegen januari 2020 afgerond zijn.

Koen Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen: “We mogen trots zijn op wat onze Belgische musea te bieden hebben. Daarom is het ook noodzakelijk om zorg te dragen voor de gebouwen van die musea. Een grondige renovatie was nodig en ik ben blij dat de Regie der Gebouwen de daken aan het Jubelpark in ere zal herstellen. Het werk is nog niet af maar de eerste fase heeft alvast het gehoopte resultaat met zich gebracht.”

Sophie Wilmès, federaal minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid:"De voltooiing van deze fase van de werken toont aan dat de federale regering aandacht heeft voor ons erfgoed, en dit in het belang van België, maar ook van Brussel wat betreft het Jubelpark. Het betekent een eerste cruciale stap in het masterplan voor renovatie dat in 2016 door de regering werd goedgekeurd, en dit dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende actoren. Dit belooft alvast veel goeds voor de volgende fasen."

De noodzaak van een grondige renovatie en restauratie drong zich op omdat de musea in het Jubelpark te kampen hadden met waterinfiltraties als gevolg van de slechte staat van sommige daken.

Alvorens de werken konden starten, liet de Regie der Gebouwen de daken opmeten en een grondige studie uitvoeren.

De totale oppervlakte van de daken bedraagt maar liefst 31.000 m², ofwel zes voetbalvelden. Bovendien gaat het om een combinatie van verschillende soorten dakconstructies en dakbedekkingen, zijn er glaspartijen aanwezig,... Een bijkomende moeilijkheid is dat de daken volgens de oorspronkelijke technieken en materialen hersteld moeten worden, omdat de gebouwen van de musea in het Jubelpark beschermd zijn als monument.

Gezien de enorme omvang en de complexiteit van het project, werd beslist om de werken in vier fasen aan te pakken, verspreid over ongeveer vier jaar. Hier kan u een visuele weergave terugvinden van de verschillende fasen.

Tijdens de werken blijven de musea gewoon open en wordt de hinder voor de bezoekers zo veel mogelijk beperkt.

Renovatie en restauratie verspreid over 4 fasen

In oktober 2018 werd begonnen met de eerste fase, waarbij een deel van de daken van het Museum Kunst en Geschiedenis worden aangepakt:

- Het dak van de vierkante koer

- Het dak rond de kloostertuin

- Het dak van de Narthex

Wat betreft de daken rond de kloostertuin en de vierkante koer, wordt de oude zinkbedekking afgebroken en een dampscherm, onderdakfolie en isolatie aangebracht. De daken worden voorzien van een nieuwe zinkbedekking, en dit volgens de oorspronkelijke technieken. Ook de lichtstraten worden vernieuwd.

De koepel van de bibliotheek (naast de hoofdingang van het museum) werd volledig ontmanteld. Het houten gebinte wordt gerenoveerd, en er worden isolatie en een nieuwe loodbedekking aangebracht.

Er loopt ook een testfase voor de glasgevels van de Luchtvaarthal (Legermuseum). De daken van het Legermuseum zijn tien jaar geleden nog gerenoveerd en daarom zullen alleen de verticale glaspartijen, de lichtstraten en de koepels vernieuwd worden.

Volgende fasen

De eerste fase zal voltooid zijn tegen januari 2020. Ondertussen zal eind 2019 de tweede fase al van start kunnen gaan. In die fase zal het andere deel van de daken van het Museum Kunst en Geschiedenis aangepakt worden.

In de laatste twee fasen komen de daken van Autoworld (2020-2021), het Legermuseum en de dakbedekking van de Triomfboog (2021-2022) aan bod.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Aannemer: SIX bvba
Totale dakoppervlakte: ongeveer 31.000 m² waarvan:
- 18.485 m² Museum Kunst & Geschiedenis
- 3.490 m² Legermuseum
- 9.095 m² Autoworld
Duur van de werken: oktober 2018 – najaar 2022
Globale investering: ongeveer 21 miljoen euro (inclusief BTW):
- 52,5 % gefinancierd door de Regie der Gebouwen
- 47,5 % gefinancierd door Beliris