Geens investeert in Vlaams-Brabant

le vendredi 04 octobre 2019 14:00 Persbericht

De federale regering investeert fors in de regio. Op voorstel van Vice-eersteminister en Minister van Justitie Koen Geens keurt de Ministerraad de financiële hulp aan steden en gemeenten goed voor het uitvoeren van maatregelen die rechters beslissen. Voor Vlaams-Brabant bedraagt de investering 709.737,14 euro.

Deze middelen zijn bedoeld voor het personeel dat werkt rond alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van een taak- of werkstraf.

Koen Geens garandeert de continuïteit in de werking van:

- Halle: € 46.892,71 aan de stad voor de van één voltijds personeelslid niveau B;

- Leuven: € 294.010,83 aan de stad voor de van één voltijds personeelslid niveau A en van vijf voltijdse personeelsleden niveau B;

€ 181.262,76 aan Natuurpunt vzw (locatie afdeling Hasselt, Leuven en Turnhout) voor de aanwerving van drie voltijdse personeelsleden niveau B en één voltijds personeelsleden niveau C;

- Oud-Heverlee: € 46.892,71 aan SPIT Tewerkstelling vzw voor de aanwerving van één voltijds personeelslid niveau B;

- Vilvoorde: € 93.785,42 aan de stad voor de aanwerving van twee voltijdse personeelsleden niveau B;

- Dilbeek: € 46.892,71 aan de gemeente voor de aanwerving van één voltijds personeelslid niveau B;

Koen Geens: “Opvolging en begeleiding zijn essentieel om mensen te helpen bij de re-integratie in de samenleving. Ik ben dan ook verheugd dat ik hiervoor meer geld naar onze provincie heb kunnen laten komen. De steden en gemeenten in onze provincie hebben elk hun specifieke noden en problemen. Iemand die onder voorwaarden de gevangenis mag verlaten, moet worden opgevolgd. Bij de niet-naleving van de voorwaarden zal de gevangene immers terug naar de gevangenis moeten.”