Werken aan meer plaatsen in de gevangenissen

le vendredi 04 octobre 2019 13:57 Persbericht

Vandaag keurde de Ministerraad de aanstelling goed van een consultant die bijstand zal verlenen bij de bouw van een nieuwe gevangenis in Leopoldsburg, Vresse-Sur-Semois en Verviers.

De regering keurde in november 2016 Masterplan III goed om verder te werken aan projecten die een detentie in humane omstandigheden moeten mogelijk maken. Dat plan voorziet onder meer in de bouw van twee gevangenissen in Leopoldsburg (312 plaatsen) en Vresse-Sur-Semois (312 plaatsen), en de heropbouw van Verviers als strafhuis (240 plaatsen).

Bij de uitvoering van deze projecten mag de Regie der Gebouwen zich laten bijstaan door externe experten. Dat gaat niet zozeer om technische bijstand, gezien de Regie der Gebouwen al enige kennis en ervaring heeft opgebouwd via de dossiers van de eerdere gevangenisprojecten, maar wel over financiële en juridische bijstand bij de uitwerking van de gunningsprocedure, de oproep tot en de selectie van kandidaten, de opmaak van de bepalingen van de opdrachtdocumenten, de analyse van de offertes van de inschrijvers, enzovoort. De betreffende experten zullen de Regie der Gebouwen doorheen de volledige looptijd van de conceptfase tot 5 jaar na de beschikbaarheidsdatum bijstaan.

Minister van Justitie Koen Geens: “De overbevolking in de gevangenissen heeft geleid tot veroordelingen, zodat de Belgische staat dwangsommen kreeg opgelegd. We moeten zo snel mogelijk komaf maken met die situatie. De nieuwe plaatsen zijn dringend nodig, niet alleen voor de staat maar zeker ook voor de gedetineerden en het personeel in de gevangenis.”