Antwoord plenaire over bestuursaansprakelijkheid

le mardi 08 octobre 2019 18:25 Antwoord plenaire

Mijnheer de voorzitter, mevrouw Vindevoghel, ik vind het ook bijzonder betreurenswaardig dat Thomas Cook failliet is gegaan. Laat mij dus eerst mijn grootste medeleven betuigen aan de medewerkers van Thomas Cook die vandaag zonder werk zitten.

Wat de nieuwe vennootschapswetgeving betreft, mocht die in dit geval van toepassing zijn, wat ik niet weet, en ik zal niet daarom ingaan op uw vraag, kan ik u alleen maar zeggen dat de aansprakelijkheidsbeperking een plafond bevat van 12,5 miljoen euro. Dat is niet zo weinig. Twaalf miljoen is veel.
Ik kan u verder ook zeggen dat die beperking niet geldt bij een gewoonlijk voorkomende lichte fout, bij een zware fout of wanneer er een bedrieglijk opzet is of een oogmerk om te schaden. Mocht het hier dus gaan om de bedrieglijke overheveling van gelden, wat ik niet weet en waarover ik niets wil zeggen, dan is het voor de curatoren, met wiens taak ik mij niet wil bemoeien, niet zo moeilijk om geen rekening te moeten houden met die aansprakelijkheidsbeperking tot 12,5 miljoen euro.

Wat betreft de verwijten die worden gemaakt op het vlak van cashpooling aan de dochter van Thomas Cook, durf ik geen uitspraak doen omdat ik niet weet waarover het precies gaat. Dat moet ik helaas, zoals zoveel zaken, overlaten aan de curatoren en aan de ondernemingsrechtbank.
Mocht het gekomen zijn tot bedrieglijke daden of tot zware fouten of gewoonlijk voorkomende lichte fouten, dan hebben die mensen mijn sympathie.