Gevangenis van Namen : Twee cellenvleugels volledig gerenoveerd

le jeudi 10 octobre 2019 14:27 Persbericht

De Regie der Gebouwen verzekert de grondige renovatie van de gevangenis van Namen. Om de goede werking van de gevangenis niet in het gedrang te brengen tijdens de werken, wordt het project in fases georganiseerd. De eerste twee fases omvatten de renovatie van de vleugels B en D en enkele technische lokalen. Een betere toegankelijkheid vormde ook één van de hoofddoelen van dit renovatieproject. De kosten van deze werken bedragen ongeveer 7 miljoen euro. Om de vordering van de werken te tonen, organiseerde de Regie der Gebouwen op donderdag 10 oktober 2019 een bezoek aan één van de gerenoveerde vleugels, alvorens de gedetineerden er opnieuw hun intrek in nemen.

Deze gerenoveerde vleugels beantwoorden nu aan de werkingsnoden van een moderne gevangenis. We zijn trots om u vandaag het resultaat te kunnen tonen van de eerste twee fases, maar het project loopt nog door. De reiniging en de zandstraling van de buitengevels van het inkomgebouw zijn deze week van start gegaan en een nieuwe fase van de werken wordt voorbereid voor de totale renovatie van de C- en A-vleugels, alsook van de psychiatrische vleugel en het centrum”, aldus Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Deze renovatie zal gunstig zijn voor iedereen, zowel voor het personeel als voor de gedetineerden. De circulatie binnen de gevangenis is verbeterd door de doorgangen - waar nu ook de karretjes voor de voedseldistributie kunnen passeren – te verbreden en door een lift te plaatsen in elke vleugel. Daarnaast is er een nieuwe kantoorruimte gecreëerd en zal er ook meer licht in het gebouw zijn”, zegt Koen Geens, vicepremier en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen.

Een grondige renovatie

Van mei 2017 tot mei 2019 werden de B- en D-vleugels gerenoveerd van de vloer tot aan het plafond, met inbegrip van de muren, deuren en ramen.

Alle technische installaties werden volledig in orde gebracht (verwarming, elektriciteit, sanitaire voorzieningen en ventilatie), terwijl de installaties voor communicatie en veiligheid een upgrade kregen.

De inrichting en de bestemming van bepaalde lokalen werden herzien en er werden nieuwe lokalen voorzien om beter te voldoen aan de werking van een moderne gevangenis: multifunctioneel lokaal, douches, kantoren, enz.

Een betere toegankelijkheid

Er werden een douche en een cel voor PBM (personen met bepekte mobiliteit) ingericht in elk van de gerenoveerde vleugels.

De voormalige galerijen werden afgebroken en vervangen door bredere gangen zodat de voedselbedeling vlotter kan worden georganiseerd.

Een toegangshelling voor PBM werd voorzien tussen de D-vleugel en de binnenplaats ervan.

Er werd in elke vleugel een lift geïnstalleerd om de verdiepingen toegankelijk te maken.

Andere werken

Sommige technische lokalen werden ook gerenoveerd zoals de professionele wasplaats van de gevangenis, de daken van de werkplaats van de technische dienst en de werkplaats van de gedetineerden alsook het lokaal voor ongestoord bezoek.

De koer die zich aan de hoofdingang bevindt en de binnenplaats van de D-vleugel werden eveneens vernieuwd.

De buitengevels van het inkomgebouw worden momenteel gereinigd. De zandstraalwerken zijn begin oktober 2019 begonnen en zouden tegen eind 2019 beëindigd moeten zijn.

Toekomstige renovatie van de andere vleugels

Er wordt aan een nieuwe werkfase gewerkt die de volledige renovatie van de vleugels C en A en de psychiatrische vleugel van het centrum zal omvatten.

Het bestek voor deze werken zou in oktober 2019 gepubliceerd moeten worden en de gunning van de opdracht zou tegen eind 2019 moeten plaatsvinden.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie

Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen

Aannemer: SM Louis Duchêne-BPC
Duur van de werken: mei 2017 - mei 2019

Kostprijs van de werken: ongeveer 7 miljoen euro inclusief btw