Reactie op het aantal rechters in de rechtbank van Limburg

le mardi 22 octobre 2019 14:00 Communiqués de presse

Minister van Justitie Koen Geens: “Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd om te anticiperen op vertrekkende magistraten om het aantal magistraten in de rechtbanken op peil te houden. Dit wordt gedaan op basis van de vacatureplannen van het College van Hoven en Rechtbanken dat aan de Minister wordt overgemaakt. Momenteel zijn er vier lopende vacatures voor Limburg en de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) heeft drie kandidaten geselecteerd. Ik verwacht dat de voorgedragen kandidaten in november kunnen worden benoemd.”

Budget en aantal plaatsen voor magistraten bleven op peil

Het aantal magistraten bleef de afgelopen legislatuur op peil. Sinds 2014 zijn er globaal 1.306 vacatures voor magistraten gepubliceerd.

Vaak is daarbij een gebrek aan kandidaten. Van de 1306 vacatures waren er zo’n 331 herpublicaties. Dat wil zeggen dat in 25 procent van de gevallen, de vacatures die geherpubliceerd werden bij gebrek aan kandidaten. Daarom wordt sinds 2018 aan de HRJ gevraagd twee examens beroepsbekwaamheid per jaar te organiseren om voldoende kandidaten te vinden. Door de hervorming van de stage is de duurtijd van de stage van drie jaar naar twee jaar teruggebracht. De minister probeert altijd zoveel mogelijk stageplaatsen open te stellen, maar het aantal geslaagde kandidaten van het stage-examen (20 geslaagde Nederlandstalige kandidaten en 18 Franstalige) ligt steevast lager dan het door de rechtbanken en hoven gevraagde aantal plaatsen (zijnde 60 plaatsen in totaal).

Ook het budget voor de rechterlijke macht is niet gedaald, integendeel. Bij het aantreden van de regering bedroeg het totaal budget voor de personeelsenveloppe van de rechterlijke orde zo’n 634 miljoen (begrotingsconclaaf 2015). Vandaag bedraagt diezelfde enveloppe 694 miljoen, zo blijkt uit de cijfers personeelsmonitoring die in oktober werden gevalideerd door de ministerraad.

Cijfers voor de rechtbank Limburg

Op dit ogenblik zijn er 34 magistraten in Limburg. In november worden er drie magistraten benoemd. Verder vertrekt er op 1 november nog één magistraat naar de strafuitvoeringsrechtbank, en nog iemand anders is kandidaat-vrederechter. Het parket van Limburg is voor 100 procent ingevuld.

Minister van Justitie Koen Geens: “Er is vandaag contact opgenomen met de voorzitter van de rechtbank in Limburg. De rechtbank kan en mag blijvend personeel aanwerven. Ik wacht nu op een nieuw vacatureplan van het College van Hoven en Rechtbanken. Ik zal er persoonlijk op toezien dat er voldoende vacatures aan Limburg worden toegewezen.”