Eindelijk betaalt justitie bijna alle facturen op tijd

le mercredi 06 novembre 2019 09:00 Tijd

Eindelijk betaalt justitie bijna alle facturen op tijd

De jarenlange betalingsachterstand bij justitie is bijna volledig weggewerkt. Op 1 februari 2017 was nog sprake van 24,5 miljoen euro aan facturen die niet op tijd waren betaald in het correcte boekjaar. Dat was op 1 februari 2018 al gezakt naar 6,5 miljoen euro en op 1 februari dit jaar ging het nog om 3,7 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Het gaat dus nog altijd om enkele miljoenen euro's, maar Geens benadrukt dat de bedragen moeten worden afgezet tegen het totaalbedrag aan betalingen. In 2018 bedroeg dat 393,4 miljoen euro.

'De voorbije legislatuur is effectief een enorme budgettaire inspanning geleverd om de opgebouwde betaalachterstand aan te zuiveren', antwoordt Geens. 'Daarnaast werd ook ingezet op de verbetering van de interne werkprocessen en het efficiënt afhandelen van de totale betaalketen.'

De betalingsachterstand dag na dag opvolgen blijkt nog niet mogelijk. De minister moet terugvallen op de stand van zaken van 1 februari. 'De applicatie van de overheidsdienst beleid en ondersteuning laat op dit ogenblik nog niet toe een dagelijkse precieze stand van zaken te produceren.'

LARS BOVÉ