Belgische slachtoffers van terreur in het buitenland aan het woord

le jeudi 14 novembre 2019 16:00 Communiqués de presse

Op dinsdag 12 november 2019 kwamen bijna 30 Belgen die getroffen zijn door terreur in het buitenland samen in Brussel. De slachtoffers, hun na- en naastbestaanden en vertegenwoordigers van de slachtofferverenigingen gingen er in dialoog met vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens, minister van Volksgezondheid Maggie De Block en met deskundigen uit de publieke en private sector. De ontmoeting kwam er op initiatief van Aristide Melissas. Hij overleefde samen met zijn gezin een aanslag in New York.

In 2018 organiseerde de overheid al acht ontmoetingsdagen voor alle terreurslachtoffers. 185 slachtoffers gingen in op dat aanbod. Niettemin blijft de nood aan ondersteuning en informatie groot, zeker voor bepaalde doelgroepen zoals Belgen die in het buitenland getroffen werden door terreur.

Zoals de familie van de heer Melissas, hebben zij zowel fysiek, mentaal als administratief heel wat te verwerken en dat, althans op het moment van de feiten, in een vaak onvertrouwde omgeving. Op zijn vraag organiseerde minister Geens dan ook een ontmoeting en gedachtenwisseling, deze keer specifiek gericht op de noden van slachtoffers van feiten in het buitenland.

Veelgestelde vragen

Behalve de politieke verantwoordelijken, namen heel wat deskundigen uit de publieke en private sector deel. Ook vertegenwoordigers van slachtofferverenigingen V-Europe en Life4Brussels waren aanwezig. Concreet kwamen allerlei vragen aan bod die eigen zijn aan de situatie van Belgische slachtoffers van terreur in het buitenland:

  • Wat kunnen ambassades, consulaten en de FOD Buitenlandse Zaken doen om slachtoffers ter plaatse te helpen?
  • Hoe verloopt de gerechtelijke procedure in het buitenland? Hoe kunnen slachtoffers daarover informatie verkrijgen?
  • Wat is de stand van zaken in de oprichting van het uniek loket en wie kan daarop een beroep doen?
  • Welke mogelijkheden zijn er tot psychosociale begeleiding?
  • Op welke vergoedingen hebben slachtoffers recht (in het buitenland, in België, vanuit de verzekerings- of overheidssector)?

In een debat van meer dan drie uur namen verschillende slachtoffers het woord en richtten ze hun vragen aan de deskundigen en aan de ministers. Daaruit bleek dat, hoewel sommige vormen van ondersteuning vlot verlopen, er op andere vlakken nog steeds werk aan de winkel is. De nood aan informatie bleek een vaak terugkerend aandachtspunt. Zo opperde de heer Melissas het voorstel om een leidraad of gids uit te werken waarbij terreurslachtoffers stap voor stap zicht krijgen op wie hen waarmee kan helpen.

Blijvend engagement

Minister Geens en minister De Block verbonden zich ertoe om alle ideeën en ervaringen ter harte te nemen en bijkomende inspanningen te leveren om de ondersteuning door de verschillende overheidsdiensten en andere instanties blijvend te verbeteren.

Na afloop van het debat konden alle deelnemers, bij een hapje en een drankje, napraten met deskundigen en lotgenoten.

Deelnemende partners

Contact

[email protected](link stuurt een e-mail)