Reactie op het rapport van de Hoge Raad voor Justitie over de werking van het gerecht in Antwerpen in het dossier Steve B.

le vendredi 20 décembre 2019 16:45 Communiqués de presse

Het is een grondig rapport waarin alle actoren die met justitie te maken hebben onder de loep worden genomen. De Minister wenst zich verder in te zetten voor de goede werking van het justitieel apparaat in ons land. Hij zal samen met zijn kabinet en administratie de aanbevelingen, in het bijzonder diegene die specifiek aan hem gericht zijn, zo goed mogelijk ter harte nemen in zijn verder beleid. Het is uiterst belangrijk dat elke verantwoordelijke voor de bestrijding van seksueel geweld, in de keten van preventie over berechting tot nazorg, zich zo loyaal en kwaliteitsvol mogelijk inzet voor een zorgzame en veilige samenleving.