Eerste Belgische imamopleiding start in februari

le jeudi 26 décembre 2019 07:00 Communiqués de presse

De eerste officiële imamopleiding in België is een feit. De opleiding richt zich niet enkel tot imams, maar naar bedienaars van de islamitische eredienst in het algemeen, denk aan islamitische consulenten, predikanten, theologen, enzovoort. Geïnteresseerde studenten kunnen vanaf februari terecht aan de KU Leuven, zodat ze niet langer een buitenlandse opleiding hoeven te volgen. Daarmee wil de Belgische overheid de buitenlandse invloed in onze moskeeën terugdringen.

Een van de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie, opgericht naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016, was om een universitaire opleiding te organiseren voor iedereen die bedienaar van de islamitische eredienst wil worden. Om dat beroep te mogen uitoefenen, moet de kandidaat één landstaal machtig zijn en vertrouwd zijn met de fundamentele waarden van de Belgische Staat en zijn rechtsbeginselen.

De opleiding, die in het Nederlands wordt gedoceerd, bestaat uit twee grote luiken. Eerst is er een algemeen beschouwende opleiding aan de KU Leuven, waarin onder meer vakken zoals recht, politieke wetenschappen, godsdienstpsychologie en –sociologie, Arabische filosofie, (Islamitische) ethiek en geschiedenis van het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden onderwezen. Het theologische luik, met daarin onder andere het bestuderen van de Koran, wordt gegeven door vzw AFOR. Dat is een nieuwe, speciaal daartoe opgerichte Academie, die instaat voor de opleiding en onderzoek in het domein van de islamitische studies. De vzw AFOR werd opgericht in nauw overleg met de Regering en het EMB (Executief Moslims België).

Aan de KU Leuven mikken ze op een 30-tal studenten voor de opleiding. Eenmaal de opleiding succesvol afgerond, krijgen de studenten een getuigschrift. Om te kunnen starten is een diploma secundair onderwijs van een Belgische instelling of een als gelijkwaardig erkend diploma vereist.

De opleiding behelst 38 studiepunten die de student kan spreiden, maar de opleiding duurt wel minimum 2 jaar. Voor het luik theologie is er een stage voorzien.

Er lopen op dit moment ook gesprekken met UCLouvain om ook langs Franstalige zijde een gelijkaardige opleiding aan te bieden.

Vice-eersteminister, minister van Justitie en minister van Europese Zaken Koen Geens: “We maken structureel werk van een Belgische opleiding van de bedienaars van de islamitische eredienst om elke buitenlandse invloed terug te dringen. Het is van belang dat we weten wat zij studeren.”