Minister Geens pleit voor meer burgerparticipatie in de EU

le mardi 28 janvier 2020 10:45 Communiqués de presse

Vice-eersteminister, Minister van Justitie en Minister van Europese Zaken Koen Geens neemt dinsdag namens ons land deel aan de Raad Algemene Zaken van de Europese Unie, waarop de algemene coördinatie van het EU-beleid besproken wordt. Het belangrijkste onderwerp op de agenda is de voorbereiding van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Die conferentie moet op korte en lange termijn de richting van de Unie bepalen. Een belangrijk thema is hierbij steevast de afstand tussen het Europese niveau en zijn bevolking. Minister Geens zal tijdens deze discussie voorstellen op tafel leggen in naam van de Benelux.

"Mits een goede voorbereiding kan de Conferentie over de Toekomst van Europa een belangrijk instrument vormen om de grote beleidslijnen van de nieuwe Europese Commissie te kaderen, waarbij de betrokkenheid van de burgers centraal staat", aldus minister Geens. "Ik denk hierbij aan de Green Deal, de Europese Defensie, nieuwe initiatieven inzake migratie of nog de rol van Europa inzake digitalisering. Thema’s waarin dialoog met de burger cruciaal is."

Over hoe burgers dan precies inspraak zullen krijgen, daar zal in de komende periode over onderhandeld worden. De Benelux-landen pleiten in elk geval voor een brede participatie aan deze conferentie waarbij ook de parlementen van de lidstaten een belangrijke rol moeten spelen.

“Ik ben bijzonder verheugd dat de Europese Unie zo inzet op burgerparticipatie. Door het organiseren van thematische bijeenkomsten wil de EU burgers van alle leeftijden, alle lagen van de samenleving en alle lidstaten zoveel mogelijk bij het beleid betrekken”, aldus minister Geens. “De conferentie moet in 2020 van start gaan en zal in principe twee jaar duren. Daarna kan burgerparticipatie permanent worden opgenomen bij besluitvorming.”