“Hoop dat minimale dienstverlening nu snel in de praktijk wordt omgezet”

le mercredi 29 janvier 2020 10:51 Communiqués de presse

De Minister heeft de vakbonden van het gevangenispersoneel deze morgen een ultiem voorstel gedaan om tot een overeenkomst te komen rond de gegarandeerde dienstverlening. Nu is het afwachten of de vakbonden dit aanvaarden.

De plannen van de minimale dienstverlening voorzien hoeveel personeel aanwezig moet zijn per gevangenis tijdens een staking. In het oorspronkelijke plan vroeg de minister de aanwezigheid van gemiddeld 54 procent van het gevangenispersoneel, berekend op een normale bezetting. Berekend op het totale personeelsbestand, is dat gemiddeld slechts 27 procent.

In deze plannen wordt er nu ook een minimale ondergrens bepaald over hoeveel personeel er in functie van de noden, per dag (vb. zondag, vb. douche, vb. rechtbankdag, vb. bezoekdag, ….), steeds aanwezig moet zijn. Die ondergrens ligt 25% lager dan het eerder vooropgestelde aantal aanwezige personeelsleden voor grote gevangenissen en 20% lager voor kleine gevangenissen. Indien bijvoorbeeld in een grote gevangenis het vastgesteld aantal personeelsleden op 79 ligt, dan komt de ondergrens nu op 59 te liggen. Op de eerste stakingsdag kan de directeur nooit meer dan het minimum vragen. In het voorbeeld is dat dus 59. Vanaf de tweede dag komt het aan de directeur toe om binnen de vork 59 – 79 vast te stellen hoeveel personeelsleden nodig zijn. Indien hij op de tweede dag voorziet dat er 70 personeelsleden nodig zijn, maar er maar 60 werkwilligen zijn, laat hij aan de gouverneur weten dat er bijkomend 10 nodig zijn.

Drie jaar onderhandeld over minimale dienstverlening

De Minister wil ook benadrukken dat hij sinds eind 2017 in constante onderhandeling en overleg is met de vakbonden over de invoering van de gegarandeerde dienstverlening, zoals die geëist wordt door de Raad van Europa. België is meermaals op de vingers getikt omdat het de rechten van gedetineerden onvoldoende respecteerde, waarop de minister onmiddellijk actie heeft ondernomen.

Hij beklemtoont dat een staking het ultimum remedium moet worden en niet de actie om overleg in gang te zetten.

Vice-eersteminister, minister van Justitie en minister van Europese Zaken Koen Geens: “Ik heb woensdagmorgen dit nieuwe voorstel gepresenteerd aan de vakbonden, dat ze hopelijk zullen aanvaarden. Ik heb veel geïnvesteerd in het sociaal overleg en zou het betreuren mocht het nog tot nieuwe acties komen. Ik hoop echt dat we de minimale dienstverlening eindelijk in de praktijk kunnen brengen.”