Reactie Minister Geens op open brief

le mardi 11 février 2020 12:00 Communiqués de presse

Minister van Justitie, Koen Geens, wenst de ouders van Julie Van Espen te danken voor de door hen geïdentificeerde prioriteiten en beschouwingen naar aanleiding van het rapport van de Hoge Raad van de Justitie. Dit rapport legde een aantal pijnpunten bloot. De Minister zal hen vertrouwelijk een antwoord sturen op de 9 punten die zij als cruciaal ervaren.

Sedert mei werkte zijn kabinet met collega’s en hun medewerkers aan een plan om die pijnpunten aan te pakken. Ook de initiatiefnemers van de mars tegen seksueel geweld werden hierin betrokken. Dit beleidsplan werd vertrouwelijk aan de raadsman van de ouders van Julie overgemaakt en kwam ook bij de regeringsonderhandelingen ter sprake.

De Minister heeft in januari in de commissie justitie uitleg gegeven over dit beleidsplan en de bevindingen in het Rapport van de Hoge Raad van Justitie naar aanleiding van het dossier van Steve Bakelmans. De toespraak van de Minister en de punten uit dit plan vindt u in bijlage.

Binnen het overlegcomité is de beslissing genomen om een interministeriële conferentie vrouwenrechten op te richten. Het eerste thema dat aan bod zal komen is seksueel geweld. Het is uiterst belangrijk dat elke verantwoordelijke voor de bestrijding van seksueel geweld, in de keten van preventie over berechting tot nazorg, zich zo loyaal en kwaliteitsvol mogelijk inzet voor een zorgzame en veilige samenleving. Een betere aanpak van seksueel geweld is een werk van ons allemaal.

Koen Geens: “Ik blijft ijveren voor een betere justitie en voor de strijd tegen het seksueel geweld in het bijzonder. Geef de mensen binnen justitie de kracht om samen te werken en geef de politiek de mogelijkheid om hiervoor voldoende middelen uit te trekken. Een injectie is nodig, zonder gaat het niet.”