Uitvoering regels sociaal overleg en minimale dienstverlening in de gevangenissen

le lundi 24 février 2020 16:45 Communiqués de presse

De Minister van Justitie heeft de vakbonden van het gevangenispersoneel vandaag ontvangen. Hij heeft hen zijn antwoord bezorgd op het door hen opgesteld gemotiveerd advies op de plannen per gevangenis die de personeelsbehoeften bepalen in geval van staking. Hiermee is het sociaal overleg afgerond.

Hij rekent erop dat sociale conflicten voortaan verlopen volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 november 2019 en zodoende het sociaal overleg bij dergelijke conflicten regelt. Concreet betekent dit dat er eerst een periode van sociaal overleg (van 30 dagen) wordt gerespecteerd alvorens tot de aanzegging van een staking over te gaan. Die staking kan pas 10 dagen na de aanzegging starten. Tijdens die staking, zal de bezetting van het gevangenispersoneel geregeld worden overeenkomstig de plannen zoals per gevangenis opgesteld.

De minister van Justitie benadrukt nogmaals dat de minimale dienstverlening al sinds 2017 overlegd wordt, eerst informeel, daarna formeel. Ze is belangrijk om essentiële rechten van de gedetineerden te waarborgen, zonder het stakingsrecht in het gedrang te brengen, alsook de veiligheid van zowel personeel als gedetineerden.