Maatregelen ter bescherming van het gevangenispersoneel en de gedetineerden

le vendredi 20 mars 2020 16:00 Communiqués de presse

De Ministerraad heeft op vraag van Vice-eersteminister en Minister van Justitie, Koen Geens, een beslissing genomen over de modaliteiten van strafuitvoering die worden verleend aan gedetineerden. Dat betreft de uitgaansvergunningen, penitentiaire verloven en beperkte detentie.

Deze beslissing wordt genomen in het kader van de huidige gezondheids- en veiligheidscontext. De overheid nam maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus te beperken. Bewegingen in en uit de gevangenissen worden om die reden beperkt. Tegelijk moet er voldoende capaciteit zijn om nieuwe gedetineerden op te nemen. Criminaliteit stopt niet tijdens een crisis.

  1. Uitgaansvergunningen toegekend aan gedetineerden door de Minister worden opgeschort
  2. Nieuwe penitentiaire verloven toegekend aan gedetineerden door de Minister worden opgeschort.
  3. Beperkte detentie waarbij de gedetineerde dagelijks gaat werken of opleiding volgt buiten de gevangenis wordt zoveel als mogelijk opgeschort. Maar deze personen hebben meestal ook al penitentiaire verloven ondergaan waardoor ze vallen onder punt 4 (beschreven hieronder)
  4. Tegelijk werd beslist dat er verlengd penitentiair wordt toegekend aan gedetineerden die reeds op een goede manier hun penitentiair verlof ondergingen.

Uitgaansvergunningen worden doorgaans toegestaan om diensten te bezoeken in het kader van de reclassering. Deze diensten zijn momenteel voor het grootste deel gesloten wegens de opgelegde maatregelen door de overheid. Een uitgaansvergunning in het kader van humanitaire redenen bijvoorbeeld een overlijden kan wel nog steeds worden toegestaan.

Verlengd penitentiair verlof kan worden toegekend aan veroordeelde gedetineerden die reeds op een goede manier hun gewoon penitentiair verlof ondergingen, en dat voor de duur van de corona-epidemie. De dagen die de veroordeelde in verlengd penitentiair verlof is, worden niet geteld als detentiedagen maar moeten nadien worden ondergaan. In deze zin betekent dit verlof een onderbreking van de strafuitvoering.

Bij schending van voorwaarden wordt dit verlof onmiddellijk ingetrokken en wordt de veroordeelde opnieuw opgesloten.

Deze dossiers worden op voorhand goed onderzocht. Deze maatregel is niet van toepassing op 5 categorieën:

  1. veroordeelden voor terrorisme
  2. veroordeelden van zedenmisdrijven
  3. veroordeelden met straffen boven de 10 jaar
  4. veroordeelden die geen vast adres (meer) hebben
  5. veroordeelden die een gezondheidsprobleem kunnen teweegbrengen bij de personen waar ze hun verlof zouden doorbrengen

De maatregel is voorlopig van toepassing tot en met 5 april.

De Minister zoekt evenwichtige maatregelen om de gezondheid van het personeel en de gedetineerden te beschermen. Mogelijk besmettingsgevaar komt vanuit de vrije wereld, niet vanuit de instelling zelf. De Minister wenst te herhalen dat bij iedere inkomende gedetineerde een klinische controle op temperatuur wordt uitgevoerd.