Blijvende aandacht voor intrafamiliaal geweld, ook tijdens de coronacrisis

le mercredi 01 avril 2020 13:31 Communiqués de presse

Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Koen Geens, wenst te benadrukken dat justitie aandacht blijft hebben voor intra-familiaal geweld tijdens deze coronacrisis.
Slachtoffers van partnergeweld en kindermishandeling kunnen niet in de steek gelaten worden.

Er werd een volmachtsbesluit goedgekeurd om de procedures zoveel mogelijk schriftelijk of per video-conferentie te laten doorgaan.

Minder fysieke zittingen betekent niet dat er geen zaken behandeld kunnen worden. In burgerlijke zaken worden de proceduretermijnen verlengd met de duur van de coronacrisis en zijn er extra mogelijkheden uitgebreid om dossiers schriftelijk of elektronisch te behandelen.

Het toepassen van tijdelijke huisverboden blijft mogelijk. Indien dat nodig is kan de familierechtbank binnen de veertien dagen het tijdelijk huisverbod verlengen tijdens een zitting in raadkamer, waarbij de rechtbank de partijen kan horen. Ook dit soort zitting kan tijdens de coronacrisis per videoconferentie doorgaan. Om deze zittingen te organiseren heeft de FOD Justitie 8000 licenties in beheer genomen om via de Webex-tool zittingen te houden.

Een tijdelijk huisverbod is een urgente maatregel die in de eerste plaats bedoeld is als een time out-maatregel tussen de partners. Deze kan bij expliciete vordering van het openbaar ministerie of van de partijen verlengd worden. Indien er ernstiger moet ingegrepen worden moet er een voorlopige hechtenis worden overwogen. De rechter kan ook een vrijheid onder voorwaarden met een huis- en contactverbod als voorwaarde opleggen. Dit soort zittingen is ook nu nog mogelijk. Justitie stopt niet tijdens de coronacrisis. Zij moet er blijven over waken dat ieders veiligheid wordt beschermd