Gedetineerden kunnen kiezen of ze al dan niet deelnemen aan ramadan

le vendredi 24 avril 2020 08:00 Communiqués de presse

Het crisiscentrum vraagt naar aanleiding van de start van de ramadan op 24 april extra aandacht voor het respecteren van de lockdownmaatregelen tijdens de ramadan. Ook het Executief van de Moslims in België (EMB) riep de gelovigen al op de gezondheidsaanbevelingen tijdens de ramadan goed op te volgen. Zo zullen in de komende periode de moskeeën gesloten blijven en zijn de bijeenkomsten voor en na zonsondergang te beperken tot de huiselijke kring. Zoals ieder jaar worden zwangere vrouwen, jonge kinderen, zieken of ouderen vrijgesteld van het vasten. Dit jaar hoeven, volgens het EMB, ook mensen die in de zorg werken en nu al hun krachten nodig hebben en gedetineerden wiens dagschema anders verloopt door corona, niet te vasten.

Vice-Eersteminister Koen Geens is als Minister van Justitie ook verantwoordelijk voor de erediensten: “De vastenmaand is voor de moslimgemeenschap de belangrijkste geloofsmaand. Traditioneel brengt ze heel wat mensen bijeen in de moskeeën, maar ook in lokale winkels en supermarkten. Daarom roept het EMB de gelovigen op om niet te wachten tot het einde van de dag om hun inkopen te doen.”

Gevangenissen

In de voorgaande jaren voorzagen de penitentiaire instellingen in een aangepaste regeling voor gedetineerden die de ramadan wensten te volgen, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van de maaltijd na zonsondergang. Door de veiligheidsmaatregelen van de coronacrisis is er minder personeel aanwezig in de gevangenissen en kunnen niet alle gevangenissen late maaltijden voorzien. Gedetineerden kunnen wel, onder bepaalde uitzonderingen een levering krijgen van speciale pakketten (koekjes, dadels…) die door het EMB geleverd kunnen worden.

Minister Koen Geens: “De gedetineerde kiest zelf of hij de ramadan wenst te volgen of uit te stellen. Dat is zijn vrije keuze. En hoewel de ramadan er iets anders zal uitzien dit jaar, is de periode perfect compatibel met de genomen veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus.”