Verblijfsregeling moet gerespecteerd worden

le samedi 25 avril 2020 07:00 Communiqués de presse

Op 25 april is het dag van de ouderverstoting. Vice-eersteminister en minister van justitie Koen Geens wil iedereen er aan herinneren dat de verblijfsregeling voor gescheiden ouders nageleefd moet worden tijdens de coronacrisis.

Tenzij beide ouders akkoord gaan om tijdelijk een andere omgangsregeling te treffen tijdens de coronacrisis, of (een van) de ouders besmet zijn met corona, moet de afgesproken verblijfsregeling gerespecteerd worden. Onder meer de Orde van Vlaamse Balies en La Ligue des Familles kregen hierover heel wat vragen sinds het begin van de maatregelen.

Nochtans is het uitgangspunt duidelijk: het kind heeft er belang bij om zijn beide ouders te blijven zien en de ouders hebben er omgekeerd ook belang bij om het kind te zien. Als kind, een ouder of beide ouders besmet zijn met corona, dan wordt aangeraden om het kind niet over te brengen van de ene naar de andere ouder. Dit om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Andere afwijkingen aan de verblijfsregeling kunnen alleen indien beide partners akkoord gaan.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens: “Als een ouder weigert het kind over te brengen zoals afgesproken, kan de andere ouder een klacht indienen bij de politie. Het Parket kan de andere partner dan vervolgen. Dat was natuurlijk al mogelijk van voor het uitbreken van het coronavirus. Het feit dat je een klacht kunt indienen, is een belangrijk element in de strijd tegen ouderverstoting. Ik ben heel blij dat alle justitiële actoren hier bijzondere aandacht aan zullen besteden tijdens de coronaperiode.”

Hetzelfde geldt trouwens voor de onderhoudsbijdragen: een vonnis of een onderling akkoord moet gerespecteerd worden. De ouders hebben wel de vrijheid om in deze tijden onderling naar een geschikter compromis te zoeken, waarmee ze beiden akkoord moeten gaan.