De Regie der Gebouwen wil dat werven snel terug opgestart worden

le jeudi 07 mai 2020 09:00 Communiqués de presse

Tijdens de coronacrisis doet de Regie der Gebouwen, op vraag van de Regering en bevoegd minister Koen Geens, er alles aan om de uitvoering van de lopende overheidsopdrachten niet in het gedrag te laten komen. Dat doet de Regie onder meer door, waar mogelijk, de werven verder te zetten en in dialoog met de aannemers de geschorste werven herop te starten. De Regie zal ook maatregelen nemen om de aannemers sneller te betalen. Dat moet de (economische) schade voor de aannemers en voor de Regie zoveel mogelijk beperken.

Wanneer een werf is geschorst door een aannemer, neemt de leidend ambtenaar van de Regie zo snel mogelijk contact op met de aannemer om te bekijken of en hoe een schorsing zo kort mogelijk kan gehouden worden. De aannemer en de Regie dienen bij de heropstart en verderzetting van de werf alle nodige interne maatregelen te nemen voor de gezondheid van hun personeel. Daarnaast moeten ze potentiële schade voorkomen of zo sterk mogelijk beperken in het kader van hun schadebeperkingsplicht.

Versnelde betaling van facturen voor werken, leveringen en diensten

Op vraag van de ministerraad doet de Regie er alles aan om de aannemers, dienstverleners en leveranciers zo snel mogelijk correct te betalen voor de geleverde prestaties, bij voorkeur sneller dan de reglementaire betalingstermijn van 30 dagen. Alle diensten zullen de ontvangen facturen zo snel mogelijk goedkeuren en overmaken aan de Financiële dienst voor spoedige betaling. Daar heeft ook de ministerraad op aangedrongen.

Vice-eersteminister, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, Koen Geens: “Als belangrijke bouwheer op federaal niveau, zorgen we er samen voor dat onze ondernemingen zo min mogelijk in de problemen komen door de coronacrisis. De aannemers moeten zoveel mogelijk – met respect voor de gezondheid van het personeel – hun werven verder uitvoeren. De Regie zal de werven verder opvolgen en de aannemers correct en snel vergoeden. Ik wil alle personeelsleden van de Regie hier uitdrukkelijk voor bedanken. Samen doen we het credo ‘moeilijk gaat ook’ de nodige eer aan.”

Stand van zaken van de werven van de Regie der Gebouwen

Momenteel beheert de Regie der Gebouwen in totaal 414 werven. Het grootste deel daarvan is momenteel geschorst als gevolg van de coronacrisis (45,3 procent). Andere werven wachten om opgestart te kunnen worden (21,3 procent). Ten slotte wordt er op 20,5 procent van de werven doorgewerkt en is 9,4 procent intussen opgeleverd. Ook de werken aan het Justitiepaleis in Brussel en het gerechtsgebouw in Gent werden onlangs terug opgestart.

Op de website www.publiprocurement.be is er een FAQ te vinden in verband met de invloed van Covid-19 op de overheidsopdrachten.