Tijdelijk geen inbeslagnames van woning of loon bij mensen in financiële moeilijkheden

le mardi 12 mai 2020 15:00 Communiqués de presse

Het coronavirus treft naast vele ondernemingen ook heel wat sociaal kwetsbare mensen. Door de economische impact en werkloosheid ondervinden zij nu nog meer moeilijkheden om hun maandelijkse afrekeningen te betalen.

Met dit voorstel kan de woning of het loon van particulieren die in zwaar weer terechtkomen niet langer in beslag genomen worden. Om het coronavirus in te dammen, raadt de Veiligheidsraad immers nog steeds aan om zoveel mogelijk binnen blijven en contacten vermijden. Het is dus belangrijk dat mensen hun woning niet verliezen. Een loonbeslag weegt op dit moment te zwaar op het budget van gezinnen die vaak al financiële moeilijkheden ondervinden.

Kamerlid Bercy Slegers (CD&V), vast lid van de commissie Justitie: “We krijgen signalen dat er meer en meer mensen beroep doen op voedselbedeling tijdens deze crisis. Armoedeorganisaties riepen al op dat mensen in armoede het financieel moeilijk hebben om gezondheidsfacturen of energiefacturen te betalen terwijl ze tegelijk inkomensverlies lijden. Gezinnen moeten de financiële gevolgen van de coronacrisis in het dagelijks leven kunnen opvangen. Met deze maatregelen komen we daaraan tegemoet.”

Eerder had de regering bij volmachtsbesluit vastgelegd dat er tijdelijk geen beslag gelegd kan worden op goederen van ondernemingen. Zonder de huidige crisis zouden vele bedrijven namelijk niet in een faillissementsprocedure geraakt zijn. Vaste of variabele activa bieden een financiële buffer, waardoor bedrijven beter kunnen overleven. Een inbeslagname van roerende goederen van een onderneming of vzw in moeilijkheden, zou de financiële problemen van deze organisatie alleen verergeren.

Vice-eersteminister en Minister van Justitie Koen Geens: “Een crisis kan financieel zware gevolgen hebben, niet alleen voor bedrijven of sociale organisaties maar zeker ook voor mensen die het moeilijk hebben. Kwetsbaren moeten we beschermen. Daarom stemmen we deze wet om beslagen tijdelijk op te schorten. Het zou onmenselijk zijn om mensen die het moeilijk hebben in armoede te laten wegzakken omdat ze tijdelijk de rekeningen niet kunnen betalen.”

De inbeslagnames die uitgevoerd worden in het kader van criminele feiten of fiscale fraude kunnen uiteraard wel uitgevoerd worden. Deze kaderen in de strafuitvoering en dat stopt uiteraard niet in tijden van crisis.