Minister Geens en minister Somers tevreden met heropening van gebedshuizen

le mercredi 03 juin 2020 16:40 Communiqués de presse

Federaal minister van Justitie Geens en Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zijn tevreden dat de GEES (het comité dat de exit-strategie uit de coronacrisis begeleidt) het licht op groen zet om gebedshuizen te heropenen vanaf 8 juni. Beide ministers hadden na intensief overleg met verschillende leiders van geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen een actieplan ingediend bij de GEES. De Nationale Veiligheidsraad gaat akkoord met het plan en staat publieke gebedsdiensten onder strikte voorwaarden weer toe.

Sinds 14 maart zijn publieke gebedsdiensten verboden. Wel bleven kerken, moskeeën of synagogen open voor individuele bezoeken. Vele geloofsgemeenschappen waren overgeschakeld op livestreaming van hun gebedsdiensten en vieringen. De voorbije weken zijn scholen weer gedeeltelijk opengegaan en starten bedrijven die gesloten bleven weer op. Ook is sporten in gezelschap is sinds kort toegestaan. Het is dus niet meer dan logisch dat ook publieke gebedsdiensten volgen.

Federaal minister van Justitie Geens en Vlaams minister van Samenleven Bart Somers hadden daarom een actieplan opgesteld en dat voorgelegd aan de GEES. Die gaat nu akkoord om de gebedsdiensten onder strikte veiligheidsmaatregelen weer mogelijk te maken.

Veiligheidsmaatregelen

Zo moeten gelovigen 1,5 meter afstand houden ten opzichte van andere aanwezigen. Elke aanwezige moet over minimaal 10 m² beschikken. Het aantal toegestane aanwezigen moet vooraf worden vastgelegd en mag niet meer dan 100 bedragen. Er werden draaiboeken opgesteld met daarin het concrete verloop van de verschillende vieringen.

Koen Geens: Iedereen is ervan overtuigd dat er een religieuze en spirituele beleving moeten kunnen zijn. Hoewel we waakzaam moeten blijven voor het virus zullen gelovigen terug kunnen samenkomen. Uiteraard moet er rekening gehouden worden met voorzorgsmaatregelen. Er zullen immers voor de eerste keer een groep van 100 mensen toestemming krijgen om samen in 1 ruimte af te spreken.”

Naast de regels rond social distancing in en rond de gebedshuizen, vraagt de Nationale Veiligheidsraad ook om hygiënische maatregelen te respecteren. Zo is het dragen van een mondmasker bij aankomst en vertrek verplicht en moet er ontsmettende gel bij de ingang staan. Gezangen onder gelovigen zijn verboden, al kan een eventuele voorzanger op 5 meter afstand wel.

Er wordt gevraagd om deuren te laten openstaan of open te houden om veelvuldige aanraking van de klink te voorkomen. Risicogroepen wordt afgeraden om een viering bij te wonen. Tot slot vraagt de Nationale Veiligheidsraad om stewards aan te stellen die de goede opvolging van de maatregelen controleren.

Bart Somers: “In het kader van de maatschappelijke relance is de heropening van de gebedshuizen een belangrijke stap. Religie en geloof worden per definitie samen beleefd en gedeeld. Mensen vinden steun en houvast in hun geloof en delen dit graag met elkaar. Het is een goede zaak dat publieke gebedsdiensten opnieuw kunnen georganiseerd worden als de veiligheidsvoorwaarden goed worden nageleefd.