Koen Geens en David Clarinval verheugen zich dat het dossier voor de bouw van een nieuw Justitiepaleis in Namen tot een goed einde wordt gebracht

le vendredi 05 juin 2020 09:00 Communiqués de presse

De Vice-eersteministers en ministers van Justitie, de Regie der Gebouwen en Begroting, Koen Geens en David Clarinval, verheugen zich dat het dossier voor de bouw van een nieuw Justitiepaleis in Namen tot een goed einde wordt gebracht. Deze zaterdag zal de Ministerraad de projectontwikkelaar aanwijzen die de leiding zal krijgen over de werken. Met dit project, waar al vijftien jaar op wordt gewacht, kunnen een aantal departementen en diensten in eenzelfde gebouw worden ondergebracht. Hiermee kan ook het probleem van het verouderde Justitiepaleis worden aangepakt, terwijl er tegelijkertijd een oplossing wordt geboden voor het plaatsgebrek waar de verschillende betrokken departementen mee kampen.

De Naamse rechtbanken zijn momenteel gehuisvest in verschillende gebouwen in het hart van de stad waarvan sommige dateren uit de 15e eeuw. Het merendeel van deze gebouwen zorgen voor veiligheids- en hygiëneproblemen. Bovendien bieden ze niet langer voldoende ruimte voor de optimale werking van justitie in de regio Namen.

Al bijna vijftien jaar wil de federale regering een nieuw Justitiepaleis in de Waalse hoofdstad bouwen. De site werd al gekozen: de "Casernes Léopold", deze bevindt zich aan de rand van Namen bij de pont de Jambes. De noodzakelijke bouwvergunning is ook al afgegeven voor de bouw van een gebouw dat in totaal zo'n 34.652 m² bruto-oppervlakte zal hebben.

Onder dit project zullen volgende instanties vallen:

  • het hof van assisen, de rechtbank van eerste aanleg, het parket van de procureur des Konings, het jeugdparket, het politieparket, de arbeidsrechtbank, het arbeidshof, het arbeidsauditoraat, de rechtbank van koophandel, het vredegerecht en de balie;
  • de nieuwe dienst DAB (Directe beveiliging) van de federale politie;
  • het strafrechtelijk luik van de afdeling Dinant van het gerechtelijk arrondissement Namen (in de praktijk: de onderzoeksrechters, de raadkamer en de correctionele rechtbank).

De Vice-eersteminister en minister van Justitie belast met de Regie der Gebouwen, Koen Geens, en de Vice-eersteminister en minister van Begroting, David Clarinval, zijn dan ook verheugd aan te kunnen kondigen dat er een beslissende stap is gezet in dit dossier dat door de Regie der Gebouwen wordt geleid en waarvoor de minister van Begroting zijn goedkeuring heeft gegeven. Aanstaande zaterdag zal de Ministerraad de aanstelling van de projectontwikkelaar moeten goedkeuren. Deze volgt op een grondige juridische, administratieve en technische analyse van de eerder ontvangen offertes.

Met de gunning van deze opdracht kunnen de werkzaamheden in september beginnen. De verhuizing van de verschillende betrokken diensten naar het nieuwe gebouw is gepland voor de tweede helft van 2023. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van een publiek-privaat partnerschap waarbij de Staat het gebouw huurt voor een periode van 18 jaar en een jaarlijkse huur van ongeveer 6,5 miljoen euro, met koopoptie. In afwachting van de terbeschikkingstelling van dit nieuwe Justitiepaleis wordt gewerkt aan de bestaande infrastructuur om de werkomstandigheden te verbeteren.

"Het groene licht dat we deze zaterdag geven voor de langverwachte bouw van dit nieuwe gerechtsgebouw is goed nieuws. Hiermee wordt dit 15 jaar oude dossier eindelijk afgesloten", zei David Clarinval, minister van Begroting. “De FOD Justitie wordt geconfronteerd met een reëel veiligheidsprobleem in de huidige Naamse gebouwen, waardoor deze werken steeds dringender worden, zowel voor het personeel dat er werkt als voor de burgers die er vaak komen. Ik ben zeer tevreden dat ik dit project tot een goed einde kan brengen, zodat de actoren van Justitie kunnen genieten van werkomstandigheden die de 21e eeuw waardig zijn."

Koen Geens: “Wij investeren met de Regie der Gebouwen sterk in de justitiële keten in deze regio. Na de reeds twee gerenoveerde vleugels in de gevangenis zijn we gestart met de twee andere vleugels. Het is meer dan tijd om te starten met de bouw van het Justitiepaleis in Namen. Ik ben dan ook heel blij dat de Minister van Begroting groen licht heeft gegeven. Het voelt na 15 jaar misschien als wachten op Godot, maar Namen zal uiteindelijk wel een nieuw Justitiepaleis krijgen.”