Website Belgische slachtoffers van buitenlandse aanslagen staat vanaf vandaag online

le vendredi 10 juillet 2020 06:00 Communiqués de presse

Vanaf 10 juli 2020 kunnen slachtoffers van buitenlandse aanslagen terecht op de website www.aanslagenbuitenland.be voor medische, financiële of juridische begeleiding. De website kwam er op vraag van de slachtoffers.

De aanslagen op een museum in Tunis (2015), in een nachtclub in Istanbul (2017) of op de Ramblas in Barcelona (2017) zijn maar enkele van de terroristische aanslagen in het buitenland waarbij er Belgische gewonden of dodelijke slachtoffers te betreuren vielen. Bij een dergelijke aanslag is er nood aan correcte informatie voor de slachtoffers en hun familie. Zij mogen niet aan hun lot overgelaten worden.

In 2018 organiseerde de overheid 8 ontmoetingsdagen voor alle terreurslachtoffers. In november 2019 kwam er op initiatief van Aristide Melissas, zelf slachtoffer van een terreuraanslag, een ontmoetingsmoment specifiek voor Belgische terreurslachtoffers van buitenlandse aanslagen. De nood aan een duidelijke en stapsgewijze handleiding werd er als voornaamste conclusie naar voren geschoven. Daarop gingen de diensten van de FOD Justitie, de slachtoffercel van het Federaal Parket en de slachtofferverenigingen aan de slag. De website www.aanslagenbuitenland.be is daarvan het resultaat.

De website bundelt alle informatie in twee delen. Het eerste deel, de medische en consulaire bijstand, heeft betrekking op de crisisfase. Vlak na een aanslag gaan de vragen in de eerste plaats over hospitalisatie of repatriëring. In tweede instantie gaan de vragen over psychosociale hulp, juridische bijstand, verzekeringstechnische kwesties en overheidssteun.

Dankzij de slachtofferverenigingen V-Europe en Life4Brussels werd het idee voor een online handleiding in het leven geroepen. Hun contactgegevens staan integraal op de website. De vele partners, waaronder de beroepsvereniging voor de verzekeringen Assuralia, de gemeenschappen, de Federale Pensioendienst, medische organisaties, … beantwoordden in de afgelopen maanden talloze vragen die op de website moesten worden opgenomen.

Vice-eersteminister en Minister van Justitie Koen Geens: “Eindelijk is de informatie voor Belgische slachtoffers van buitenlandse terreur gecentraliseerd. Ik hoop van harte dat dit initiatief slachtoffers kan bijstaan in hun zoektocht naar antwoorden op al hun vragen en hen verder informeert over de hulp van de overheid waarop zij recht hebben.”

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw: “We beseffen als federaal parket hoe moeilijk het is om juiste informatie te vinden. Zelf worstelen we soms ook met de toegang tot bepaalde informatie of tot het dossier. Ik vind het belangrijk dat de website aandacht schenkt aan het verloop van de juridische procedures en de rechten van de slachtoffers”

Aristide Melissas, zelf slachtoffer van de terreuraanslag in New York (2017) en initatiefnemer van het ontmoetingsmoment tussen slachtoffers van vorig jaar, is tevreden met de komst van de website: “Na een aanslag voelen de slachtoffers, families en dichte vrienden zich verloren. De weg vinden in wat je eerst en wat je nadien moet doen, is allesbehalve evident. Terreurslachtoffer zijn is één van de diepste dalen waaruit je moet kruipen! We hebben zelf ervaren hoe moeilijk het was om de juiste informatie te vinden, ongeacht of dit nu in New York of nadien in België was. Het team bracht een overzichtelijke handleiding tot stand als aanvulling op de hulp die al bestaat. Deze handleiding up-to-date houden blijft belangrijk. Het team is zich hiervan bewust, wat ons tevreden stemt. Zij hadden bovendien een gepaste houding ten opzichte van de zwaar getroffen burgers, wat hen siert, en ons land in een eervol daglicht plaatst.”