Digitaal portaal voor de controle van het rijbewijs

le jeudi 27 août 2020 09:00 Communiqués de presse

Midden juni lanceerden de Federale Politie en de FOD Justitie een digitaal portaal dat politieagenten toelaat rijverboden opgelegd door een rechter ogenblikkelijk te raadplegen via hun computer. Sindsdien zijn al duizenden bestuurders die rondreden met een rijverbod uit het verkeer gehaald. Controles kunnen nu sneller en efficiënter verlopen.

Alle informatie over rijverboden of de vervallenverklaringen van het recht tot sturen opgelegd door een rechter is beschikbaar in de databank ‘MaCH’ van Justitie. Deze databank maakt een rechtstreekse link met de kruispuntbank voor rijbewijzen van de FOD Mobiliteit en Vervoer, aangepast in 2017. Gemeentes hadden sinds 2017 de mogelijkheid om de informatie omtrent de vervallenverklaringen te consulteren, maar voor een politieagent was dit niet mogelijk. De uitwisseling van de informatie verliep via telefoon of per brief. Dankzij het digitaal portaal, het resultaat van een uitgebreide samenwerking tussen de Federale Politie, FOD Justitie en de FOD Mobiliteit en Vervoer, kan een agent deze rijverboden voortaan ogenblikkelijk nazien op zijn desktop of laptop in de combi.

De politiemensen op het terrein kunnen dankzij dit digitaal portaal de opgelegde rijverboden niet alleen sneller nazien, maar ook op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier. Deze manier van werken zorgt voor een vlotte informatie-uitwisseling en bijgevolg een betere verkeersveiligheid. Wanneer de bestuurder een rijverbod heeft wordt hij onmiddellijk uit het verkeer gehaald en mag hij niet meer verder rijden met zijn voertuig.

We verwachten dat deze digitale werkwijze op langere termijn ook zal leiden tot een werklastvermindering en minder papierverbruik bij justitie en politie.

In een eerste fase geeft het digitaal portaal toegang tot de korte rijverboden opgelegd door de politie zelf, de onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs en het verval van het recht op sturen opgelegd door de rechtbank. In een volgende fase zal de politie ook rechtstreeks toegang krijgen tot de resultaten van de eventuele herstelexamens en herstelonderzoeken. Op termijn krijgt de agent dus een volledig zicht op alle rijverboden en de bijkomende proeven die zijn opgelegd. De Federale Politie zal deze gegevens eveneens centraliseren in een app die de agent kan raadplegen via zijn smartphone.

De lancering van het digitaal portaal vormt een belangrijke verdere stap in de automatisatie en digitalisering van de informatie-uitwisseling tussen justitie en politie.

Cijfers

In de eerste drie maanden dat het portaal actief is:

 • Hebben 197 verschillende politie-eenheden van de geïntegreerde politie gebruik gemaakt van het digitaal portaal:
  • juni: 158 politie-eenheden
  • juli: 167 politie-eenheden
  • augustus: 150 politie-eenheden
 • Werd de centrale databank van justitie ‘MaCH’ 45.853 keer bevraagd door een politie-eenheid bij een wegcontrole:
  • juni: 10.512 bevragingen
  • juli: 23.653 bevragingen
  • augustus: 11.688 bevragingen
 • Waren er 7.607 hits en was de bestuurder dus gekend voor een verval van het recht tot sturen bij justitie:
  • juni: 2.223 hits
  • juli: 3.792 hits
  • augustus: 1.592 hits
 • Dagelijks zijn er gemiddeld:
  • 689 bevragingen via het portaal
 • Na controle zijn gemiddeld 16,5% van de bestuurders gekend voor een verval van het recht tot sturen.

Opgelet:

 • cijfers voor de periode van 18/06 t.e.m. 20/08;
 • in deze opstartfase testen we het nieuwe systeem op het terrein. Tussen de 7.607 hits zitten er enkele honderden testbevragingen waardoor het totaal aantal bestuurders die effectief uit het verkeer werd gehaald lager is.

Vice-eersteminister, minister van Justitie en minister van Europese Zaken, Koen Geens:

“Het verkeer is geen speeltuin. Wij zetten alles op alles om het aantal verkeersdoden op nul te krijgen. De pakkans van de chauffeurs die een rijverbod overtreden stijgt enorm dankzij het digitaal portaal, dat zien we nu al in de cijfers.”

Minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel, Pieter De Crem:

“Ik wil iedereen bedanken die mee zijn schouders heeft gezet om deze belangrijke stap voorwaarts te zetten. Indien technologische en digitale toepassingen voor meer efficiëntie zorgen moeten ook organisaties zoals de Federale Politie die maximaal aanwenden. Dit is daarvan een goed voorbeeld”.

Minister van Mobiliteit, François Bellot:

“Door de aanpassing van de kruispuntbank voor rijbewijzen (Mercurius) in 2017 hadden gemeentes al de mogelijkheid om het verval van recht tot sturen te raadplegen. Dat de politie nu ook in real-time de informatie rond een verval in het recht tot sturen kan lezen, is absoluut een goede zaak voor de verkeersveiligheid. Het is bovendien een mooi voorbeeld van de nauwe en goede samenwerking tussen de federale politie, Fod Justitie en Fod Mobiliteit en Vervoer.”

Directeur van de Federale Wegpolitie, Koen Ricour:

“Deze nieuwe tool beschikbaar voor alle collega’s op het terrein is een mooie stap vooruit in de digitalisering en het efficiënter maken van politiewerk. We kunnen nu makkelijk raadplegen of de bestuurder voor ons in orde is met zijn rijbewijs en rechtmatig het stuur mocht nemen. Rijverboden, intrekkingen en inhoudingen van het rijbewijs zijn nu snel en efficiënt controleerbaar. De verkeersveiligheid is ermee gebaat.”