Nieuwe gevangenissen in de steigers

le vendredi 11 septembre 2020 16:30 Communiqués de presse

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, Koen Geens, akkoord met de lancering van de overheidsopdracht voor de gevangenissen in Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois.

De opdracht wordt in september bekend gemaakt. Na de selectie en de opmaak van de offertes zal de gunning gebeuren in de loop van 2022. Als alles goed gaat, kunnen de bouwwerken van start gaan in 2023.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens: “We zijn weer een stap dichter in het bouwen van nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois, zodat we verder afscheid kunnen nemen van onze sterk verouderde infrastructuur. De bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde ging vorige maand van start en ook de bouw van de gevangenis in Haren is intussen goed gevorderd. Gedetineerden moeten in veilige omstandigheden hun detentie kunnen uitzitten, zonder overbevolking en met voldoende ruimte voor begeleiding en re-integratie.”

De opdracht verloopt volgens een DBFM-procedure (Design, Build, Finance & Maintain): dat veronderstelt een samenwerking tussen de overheid en private sector voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis.

De bouw van de gevangenissen kadert in het Masterplan III dat erop gericht is om gevangenisinfrastructuur in veilige en humane omstandigheden aan te bieden. De gevangenissen in Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois zullen elk plaats bieden aan 312 gedetineerden.

“Ik ben blij dat de Ministerraad vandaag beslist heeft om verder te gaan met de bouw van twee nieuwe gevangenissen", aldus een tevreden vicepremier en minister van Begroting David Clarinval. “Het moderniseren en vergroten van onze gevangeniscapaciteit blijft een prioriteit en het is belangrijk om geen tijd te verliezen, zodat de volgende regering kan doorgaan met het Masterplan voor de gevangenissen. Ik ben daar bijzonder verheugd over, gezien de aanleg van deze nieuwe infrastructuur ook voor werkgelegenheid zal zorgen in de twee betrokken regio's.”