33 kandidaat-magistraten starten op 1 oktober aan gerechtelijke stage

le mercredi 30 septembre 2020 10:00 Communiqués de presse

17 Nederlandstalige en 16 Franstalige laureaten slaagden op het toelatingsexamen van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) en mogen beginnen aan de gerechtelijke stage. Met ingang van 1 oktober worden ze tot stagiair benoemd door de Minister van Justitie en leggen ze de eed af.

De gerechtelijke stage duurt in totaal twee jaar en bestaat uit theoretische opleidingsdagen, een stage bij het parket, in de rechtbank en een buitenstage. Bij een goede evaluatie na twee jaar krijgen de stagiairs een brevet. Daarmee kunnen ze zich kandidaat stellen voor een vacature van magistraat. De kandidatuurstelling wordt dan behandeld door de Hoge Raad voor de Justitie. Daarna draagt de HRJ de kandidaten voor die door de Koning worden benoemd.

Ook tweede toegangsweg tot magistratuur

Het aantal geslaagde kandidaten voor de gerechtelijke stage zit al enkele jaren in dalende lijn. Dit jaar waren 48 plaatsen voorzien, in lijn met het gehoopte aantal laureaten voor het toegangsexamen en de noden op het terrein, maar uiteindelijk zijn er maar 33 kandidaten geslaagd in het examen.

Daarnaast loopt er ook een examen beroepsbekwaamheid dat zich richt tot juridische beroepen, zoals advocaten, met enkele jaren ervaring. Wie slaagt voor dit examen, kan meteen solliciteren op een vacature voor magistraat. Van die testen zouden de resultaten in oktober gekend moeten zijn. Sinds 2018 vraagt de minister aan de HRJ om elk jaar twee examens beroepsbekwaamheid organiseren. Sindsdien is het aantal laureaten van dit examen, en dus het aantal potentiële kandidaten voor de magistratuur, weer gestegen.

Start van een bloeiende carrière

Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens: “We moeten anticiperen op het aantal vertrekkende magistraten die bijvoorbeeld op pensioen gaan, zodat er geen lege plaatsen ontstaan op het terrein. Zowel het toelatingsexamen tot de stage als het examen beroepsbekwaamheid kunnen de start van een lange en bloeiende carrière betekenen in de magistratuur. Ik zou nog eens een warme oproep willen doen om zich kandidaat te stellen. In het najaar vindt de nieuwe examenronde plaats voor stagiairs die moeten starten in 2021.”