Re-Bel seminarie over de federale regeringsvorming

le mardi 12 janvier 2021 12:00 Re-Bel seminarie

Het Re-Bel initiatief stelt zich tot doel op een diepgaande, open, ernstige en niet-partijdige wijze na te denken over de vraag hoe de instellingen van de Belgische federale staat – of van om het even welke andere politieke entiteit die in haar plaats zou kunnen komen – er op lange termijn kunnen en moeten uitzien, rekening houdend met de steeds evoluerende Europese context.

Het Re-Bel initiatief heeft niet tot doel één programma of manifest naar voor te schuiven dat alle betrokkenen kunnen onderschrijven. Re-Bel wil een vruchtbare intellectuele omgeving creëren waarin nieuwe ideeën en beloftevolle initiatieven kunnen ontstaan en groeien. Deze ideeën en initiatieven moeten relevant zijn voor het hervormingsproces van de Belgische instellingen en voor de institutionele vormgeving van andere complexe entiteiten waaronder de Europese Unie.

Bekijk hier het seminarie van Re-Bel »