'Een voorbeeld van geniale wetgeving'

le samedi 11 mai 2013 07:00 Artikel in De Tijd

'Victor Dauginet neemt totaal ten onrechte de woorden 'misbruik van vennootschapsgoederen' in de mond', reageert minister van Financiën Koen Geens op de beschuldigingen van de fiscaal advocaat. Hij wijst erop dat wie zijn bedrijf opdoekt nog tot 1 oktober 2014 een liquidatiebonus van 10 procent betaalt. 'Pas nadien wordt dat percentage verhoogd tot 25  procent.'

Fiscaal advocaat Luc Vanheeswijck, naar wie het kabinet-Geens doorverwijst, springt de minister bij. Vanheeswijck beaamt dat elke tariefverhoging tot verarming leidt. 'Maar in dit geval begrijp ik de maatregel wel', stelt hij. 'Want wat is een liquidatiebonus immers meer dan een laatste dividend? Dividenden worden al tegen 25 procent belast. Ik vind het dus niet meer dan normaal dat voor een liquidatiebonus eenzelfde tarief wordt toegepast.'

Vanheeswijck meent dat de regering een certificaat voor goed fatsoen verdient. 'In 2002 besloot de regering de liquidatiebonus met terugwerkende kracht te belasten tegen 10 procent. Dat betekende dat wie jarenlang reserves had opgebouwd, geen enkele ontsnappingsroute had. Nu is er wel een overgangsregeling, wat wijst op sportiviteit van de regering.' Om die reden spreekt de advocaat over 'geniale wetgeving'.