Geens wil volkslening in november

le samedi 11 mai 2013 08:00 Artikel in De Tijd

Minister van Financiën Koen Geens wil deze of volgende week de federale regering een wetsontwerp voor de volkslening voorleggen. Dat zou nog voor de zomer naar het federaal parlement kunnen, waardoor de volkslening tegen november van start kan gaan. Dat zei Geens in een interview met De Standaard.

De regering wil via de volkslening het spaargeld van de Belgen mobiliseren en gebruiken voor investeringen in sociaal-economische of maatschappelijk verantwoorde projecten. Geens denkt daarbij aan leningen voor ziekenhuizen of investeringen in onderzoek en ontwikkeling. De bedoeling is dat de banken kasbons uitgeven met een looptijd van vijf tot tien jaar tegen een vast rendement dat hoger ligt dan dat van het spaarboekje.

De regering doet een duit in het zakje door een fiscaal voordeel te geven. De roerende voorheffing zal in plaats van 25 procent 15 procent bedragen. De banken vroegen nog meer fiscale voordelen, maar krijgen die niet. 'Je kan natuurlijk altijd meer willen, maar 15 procent is een redelijk tarief', zegt Geens. 'En die kasbons genieten ook van de depositogarantie. Dus dat zou voldoende voordelig moeten zijn om de banken toe te laten veel langetermijngeld aan te trekken.'