Geens schrapt verouderde taksen

le vendredi 20 septembre 2013 02:00 Berichtgeving in Het Laatste Nieuws

EINDE VAN BELASTINGEN DIE WEINIG OPLEVEREN, BEHALVE VEEL ERGERNIS

Minister van Financiën Koen Geens maakt komaf met een reeks taksen die de overheid weinig opbrengen, maar al jaren een bron van rechtszaken en ergernis zijn. 'Pestbelastingen', zeg maar, al wil Geens zelf niet van die term weten. Onder andere de btw op reizen buiten de EU vervalt, btw-boetes van 200% worden niet langer de norm én slachtoffers van een misdrijf draaien niet meer op voor de vonnistaksen.

Een grondige hervorming en vereenvoudiging van onze belastingen in gang zetten om het concurrentievermogen van onze economie op peil te houden. Die taak erfde Koen Geens begin dit jaar van zijn voorganger Steven Vanackere. Met de nadruk op 'in gang zetten'. De jongste maanden liet de professor er geen misverstand over bestaan dat van hem vooral een pakket voorstellen wordt verwacht, waarmee de volgende regering aan de slag kan. Om van een zware verschuiving van belastingen op arbeid naar andere zaken als vervuiling of vermogen werk te maken, ontbreekt de budgettaire marge. De regering heeft de taak om voorstellen te doen ook in handen gegeven van een parlementaire commissie, die nu nog maar toe is aan hoorzittingen met professoren. Maar zie: lang voor die commissie haar werk afgerond heeft, legt Geens nu toch al een eerste wetsvoorstel met vereenvoudigingen op de regeringstafel. "Mijn administratie heeft de jongste maanden enkele zaken opgelijst die onbillijk, achterhaald of strijdig met het internationaal recht zijn en dus beter snel rechtgetrokken werden", aldus de minister. Pestbelastingen, dus? "Nee", weerlegt Geens, "ik bestrijd de gedachte dat de wetgever belastingen oplegt om te pesten. Maar ik geef toe dat lasten die door de tijd achterhaald zijn als een pesterij aangevoeld kunnen worden."

Registratierecht op vonnissen
Een fiscale regel die enkele maanden geleden nog door specialisten als "kromme wetgeving" werd afgedaan, is het registratierecht dat moet betaald worden op vonnissen over geldsommen boven de 12.500 euro. Als de dader onvermogend blijkt, moet volgens een kronkel in de wetgeving het slachtoffer opdraaien voor dat recht. Die kronkel kwam een vrouw uit Oostende, bij wie waardepapieren waren gestolen, in april nog op een belasting van 25.000 euro te staan. Geens schrapt nu de aansprakelijkheid voor de slachtoffers.

Btw op reizen buiten EU
Touroperators klagen al vele jaren een onrechtvaardigheid aan die hen klanten kost. Het gaat om de btw op reizen buiten de EU, die in alle Europese landen is afgeschaft behalve bij ons. Maar kijk: vanaf 1 januari wil Geens de taks - en dus ook het concurrentienadeel - voor de Belgische touroperators schrappen.

Boetes van 200%
Voor wie zijn btw niet tijdig betaalt, geldt nu een standaardboete van 200%. Voortaan wordt rekening gehouden met de ernst van de overtreding. Wie voor het eerst over de schreef gaat en te goeder trouw blijkt, komt ervan af met een veel lagere boete dan vandaag.

Taks op octrooien
Bedrijven die een octrooi willen laten vastleggen, moeten de overheid nu nog een zogenaamd 'recht' van 5 euro betalen voor de aflevering. Het is een archaïsche belasting die de staat amper iets opbrengt, maar voor ondernemers alleen maar tijdverlies betekent. De taks vervalt nu.

Btw-plicht kleine verenigingen
Tot slot vergroot Geens de fiscale bewegingsvrijheid van verenigingen en kleine zelfstandigen. Nu zijn die al vanaf een omzet van 5.580 euro btw-plichtig, maar dat bedrag wordt opgetrokken naar 25.000 euro.