Sterkere banken, in ons land als in Europa

le dimanche 15 décembre 2013 09:53 Opiniestukken

Het overlijden van Nelson Mandela trof heel de wereld. Hij zal tot in de eeuwigheid symbool zijn van volharding voor de goede zaak, volharding die uiteindelijk altijd loont. Het was dan ook voor een goede zaak dat onze bankhervorming deze week geen snelheid nam. Onze Premier diende immers de herdenkingsplechtigheid bij te wonen, en zonder Premier, geen kern, en zonder kern, geen bankhervorming. Tegen dat iedereen goed en wel opnieuw thuis was, blokkeerden onze brandweermannen de Regering, en moest een geplande vergadering van de kern op vrijdag van vier uur tot één uur worden ingekort.

De contouren van een akkoord over een verregaande én werkbare hervorming van de bankensector en een stevige bescherming van de spaarder tekenen zich niettemin verder af. Lijkt een akkoord binnen handbereik op het stuk van de afsplitsing van excessief risicovolle activiteiten, dan blijven de depositoscherming en de spaarfiscaliteit splijtzwammen. Onze banken hebben teveel spaargeld dat ze niet voldoende kunnen gebruiken voor leningen aan de reële economie. Dat spaargeld wordt terecht goed beschermd: 100.000 euro garantie per persoon per bank. Voor het deel boven 100.000 euro komt daarin het ontwerp nog een algemeen voorrecht boven op. Veel verder kunnen en mogen we van de Europese wetgever niet gaan. Voor sommige partijen is dat kennelijk nog niet genoeg. Om de banken toe te laten het geld van de mensen beter te benutten, heb ik, na advies van de Nationale Bank, voorgesteld de vrijstelling van de rente op spaarboekjes tot 1880 euro uit te breiden tot andere vormen van sparen en beleggen: zoals de rente op obligaties en kasbons alsook de dividenden van aandelen. Ook daar is een regeringspartij waarvan men het niet zou verwachten volledig tegen, omdat ze de mensen liever wijsmaakt dat het mij te doen is om de 15% roerende voorheffing op niet aangegeven rente boven 1880 euro voor wie meerdere spaarboekjes heeft. Terwijl iedereen weet dat dat niets opbrengt voor de Staat: om 1880 euro rente te hebben, zijn één of meerdere spaarboekjes met een inleg van samen meer dan 300.00 euro nodig. Terwijl mijn voorstel voor de burger veel meer opbrengt, namelijk een vrijstelling van 25% roerende voorheffing van inkomsten op aandelen, kasbons en obligaties. Op VRT en VTM-journaal lichtte ik dit toe. Ik kreeg steun uit onverwachte hoek, nl. van de N-VA. Ook in de kwaliteitskranten en de economische pers kreeg ik zeer goede commentaar. Veel verslaggevers lieten opmerken dat sommige regeringspartijen reeds met hun hoofd bij de verkiezingen zijn. Maar CD&V versaagt niet.

Ik sleet deze week ook aardig wat uurtjes in Kamer en Senaat. De parlementaire besprekingen van een aantal van mijn wetsontwerpen lopen volop en maken grote vooruitgang: het ontwerp volksleningen en fiscale vereenvoudiging werden gestemd in commissie, en komen volgende week in plenaire vergadering.

Volgende week is de laatste volledige werkweek voor het kerstreces. Deze zal volledig in het teken staan van sterkere banken, in ons land maar ook op Europees vlak.