Koen Geens: 'Dit voorstel is heel genereus voor de belastingbetaler'

le lundi 16 décembre 2013 01:00 Artikel op knack.be

Het kernkabinet heeft tot middernacht verder gewerkt aan de bankenwet, maar heeft nog geen akkoord bereikt. Vooral de hervorming van de spaarfiscaliteit is een punt van discussie. Daar hebben de liberalen het erg moeilijk met de voorstellen van minister van Financiën Koen Geens, terwijl CD&V niet geneigd is dat deel van de wet te laten vallen.

De uitbreiding van de belastingvrijstelling naar kasbons en aandelen is een ondeelbaar onderdeel van een aantal adviezen die de Nationale Bank van België gegeven heeft, zegt minister Geens.

Negatief in de pers
'Wij moeten absoluut productiever ons spaargeld voor de gehele economie aanwenden. Dit voorstel is heel genereus voor de belastingbetaler. Helaas is het heel spijtig dat het zo negatief in de pers gezet is door een aantal mensen vorige week', aldus Geens in De Ochtend op Radio 1. De Vlaamse liberalen 'zien niet dat wat te verkopen valt, goed is', vindt de minister.

Volgens Geens heeft zowel de economie als de belastingbetaler baat bij de uitbreiding van de fiscale vrijstelling. 'Ze hebben zo meer kans op een fiscaal voordeel dan ze ooit via hun spaarboekje zullen kunnen krijgen. Het is gemakkelijker om 1.880 euro vrijstelling te genieten via beleggingsproducten dan via spaarproducten.'

De minister maakte duidelijk dat hij niet opgezet is met de behandeling van het dossier. 'Men wil het kelderen om mij in een bepaald daglicht te stellen. Eens men mij in een bepaalde hoek duwt, laat men mij weinig keuze.'

Geens staat met het voorstel voorlopig dus alleen, al zegt hij dat CD&V het een beetje gewoon is om alleen te staan. 'Wij hebben in het competitiviteitspact er alles aan gedaan om te zorgen dat de loonkloof tegen 2019 zou worden weggewerkt. Dat heeft ervoor gezorgd dat we er een aantal maanden alleen voor stonden en de minder verregaande maatregelen tegenhielden, maar we hebben uiteindelijk gekregen wat we wilden', aldus Geens.

Depositobescherming blijft bestaan
Het kernkabinet is het wel eens geraakt over een systeem van voorrecht voor de spaarders, dat minister Geens op tafel legde. Dat geldt voor de spaartegoeden boven de 100.000 euro (tot 100.000 euro is het spaargeld nu reeds beschermd).

De Nationale Bank dient voor elke bank een maximumniveau vast te leggen van activa die bezwaard kunnen worden. Op die manier blijven er voldoende middelen over om de spaarders als eerste te vergoeden indien de bank in moeilijkheden komt. Vandaag staan zij achteraan waardoor er bij bijvoorbeeld een faillissement geen geld meer overblijft.

Op de andere punten zoals de bonussen is er naar verluidt vooruitgang geboekt.