Bankenwet

le vendredi 10 janvier 2014 09:53 Opiniestukken

Vooreerst wens ik u een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar. Vertrouwen en volharding zijn daarbij twee sleutelwoorden. Het vertrouwen van een kind, of dat van de wijze wens ik u toe: dat vertrouwen is jong van hart en maakt alles mogelijk. En ik wens u ook de volharding van Willem de Zwijger die ook die van elke rechtgeaarde christendemocraat is: point n'est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.

Niettemin loonde de volharding de voorbije week, want we zijn ‘er’ geraakt met de bankenwet! En dus leggen we er even de riem af tussen kerst en nieuw: de volgende goedgevulde nieuwsbrief mag u verwachten op 12 januari.

Reeds weken informeer ik u iedere zondagavond over de vooruitgang van de bankenwet. Als één van de vier werven stond deze hoog op het lijstje en werden de voorbereidingen alsmaar intensiever. Na meer dan 16 weken technische voorbereiding en een 4-tal weken politieke fine-tuning over de “hot issues” werd ons ontwerp van bankenwet door de kern van de regering goedgekeurd. De medewerkers die dit op mijn kabinet hebben klaargestoomd o.l.v. Annemie Rombouts, in samenwerking met de Nationale Bank en met externe specialisten, kunnen niet genoeg geprezen worden. En de boog blijft gespannen staan, want de teksten moeten nu naar de Raad van State, en dan nog in het Parlement worden behandeld voor de ontbinding van de Kamers.

De nieuwe wet zal de Wet Kredietinstellingen van 22 maart 1993 volledig vervangen. De focus ligt op het beschermen van de spaarder en het versterken van de banken, zowel inzake kapitaal als liquiditeit. Dit doen we via volgende maatregelen:

• Verbod op handelsactiviteiten voor eigen rekening van de bank zodat deze activiteiten de traditionele spaaractiviteiten niet besmetten.

• Verbod op bonussen voor banken die staatssteun hebben genoten en een beperking voor de andere banken, zodat risico-gedrag van bankiers niet aangemoedigd wordt.

• Het beschermen van het spaargeld: naast een depositogarantie van 100.000 euro per spaarder per bank, kwam er een algemeen voorrecht voor de deposito’s boven 100.000 euro.

De volharding loonde ook niet, want het luik spaarfiscaliteit haalde het nog niet, maar komt er zeker, wie ook Minister van Financiën zal zijn, nà de verkiezingen. Ik heb ervoor gevochten, omdat ik ervan overtuigd ben en blijf dat het een maatregel is goed voor de spaarder én voor de economie: alle interesten (kasbons, obligaties …) en dividenden (aandelen) zouden zoals het spaarboekje, hebben kunnen genieten van de vrijstelling van roerende voorheffing (ook die van 25%), zonder dat aan het regime van het spaarboekje zelf geraakt werd. Ik kreeg deze week steun uit zowat alle hoeken van het maatschappelijke spectrum: van Test-Aankoop, de Vereniging van Vlaamse Beleggers, ondernemersorganisaties, tot zelfs de grootste Vlaamse oppositiepartij. De immer kritische en objectieve Luc Van der Kelen steunde me deze week eveneens. Het blijft voor mij een raadsel hoe partijen die steeds voor belastingverlaging pleiten een fijn voorstel dat tot 188 euro per belastingplichtige vermindering kan opleveren, 6 maanden voor het einde van een regeerperiode van nauwelijks 2,5 jaar niet meer in overweging willen nemen. Klik hier voor het persbericht.