"Wat Reynders zegt is niet helemaal juist, zelfs vrij fout"

le vendredi 28 février 2014 01:00 Verslag op DeRedactie.be

Gisteren stelde Didier Reynders tijdens zijn "Ronde van Vlaanderen" de Nederlandstalige versie van zijn boek "Zonder taboes" voor in Antwerpen. In die versie spaart hij de kritiek op CD&V en SP.A niet. Sinds Reynders de post van Financiën twee jaar geleden moest verlaten, hebben er twee CD&V-ministers op die stoel gezeten, Steven Vanackere en momenteel Koen Geens. Beiden krijgen van Reynders een veeg uit de pan, onder meer wat betreft de fiscaliteit zou er veel verslechterd zijn. De Franstalige liberaal Reynders heeft het zelfs over "pestbelastingen".

"Ik ben blij voor meneer Reynders dat hij geen christendemocraat is, want men zou hem Pontius Pilatus-allures verwijten", reageert Koen Geens in "De ochtend". "Hij wast zijn handen in onschuld, het is een pre-electorale uitspraak die hij gedaan heeft, en als goede christendemocraten moeten we hem die vergeven."

Geens noemt Reynders' verwijten "niet helemaal juist, zelfs vrij fout". Hij geeft het voorbeeld van de monsterboetes van 309 procent: "Die zijn tot stand gekomen onder paars, onder Reynders. (...) De christendemocraten hebben dat dan rechtgezet", zegt Geens. Hij geeft ook het voorbeeld van de bedrijfswagens. "Dat was opgenomen in het regeerakkoord. Reynders was daarbij."
Geens wijst er ook op dat de MR in de federale regering zit, en dat alle maatregelen bij consensus worden genomen."Ik had liever wat lof gezien voor de CD&V-ministers van Financiën die toch vrij moedig zijn geweest."

Koen Geens besluit dat er bij Reynders andere elementen spelen dan de grond van de zaak: "Hij is met de bal aan het jongleren met het oog op de volgende match. Het is jammer dat hij dat in het publiek doet voor de Vlaamse galerij." Geens zegt dat hij het voorbije jaar hard heeft gewerkt, en wijst onder meer naar verbeteringen in de informatica.