Medische sector heeft ijzersterk imago

le vendredi 07 mars 2014 01:00 Verslag in Artsenkrant

Minister Koen Geens in debat met de generische industrie.

Plaats van afspraak was de Roulartavestiging in Zellik. Op uitnodiging van Artsenkrant ging minister Geens de discussie aan met CEO’s van generische bedrijven en sectorfederatie Febelgen. Zij vroegen toelichting bij de standpunten die CD&V had ingenomen op het Innestocongres, waar de partij een programma voor politieke vernieuwing goedkeurde. In de Innesto-congresteksten ligt het accent op meer doelmatigheid in de zorg.