280 miljoen euro aan alimentatie niet betaald

le jeudi 27 mars 2014 09:40 Artikel in Het Nieuwsblad

Elk jaar opnieuw is er een forse stijging van het aantal ouders dat bij de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) aanklopt. Vaak zijn deze ouders (financieel) ten einde raad omdat hun ex-partner al een hele tijd niet met de alimentatie of het onderhoudsgeld voor de kinderen over de brug komt.

Deze dwarsliggende ouders stonden vorig jaar in totaal voor 280 miljoen euro aan onderhoudsgeld in het krijt bij hun ex-partner. Met behulp van de Dienst Alimentatievorderingen kon daarvan uiteindelijk 'moeizaam' 74 miljoen euro ingevorderd worden, maar ruim 200 miljoen euro aan alimentatiegelden bleef onbetaald, zo blijkt uit cijfers van DAVO.

Vanaf deze zomer denken wanbetalers echter beter twee keer na. Als extra stok achter de deur kunnen rechters voortaan ook het rijbewijs van de zogenaamde onderhoudsplichtige intrekken, wanneer die het overeengekomen onderhoudsgeld niet betaalt. De Kamercommissie Financiën heeft daarvoor nu het licht op groen gezet. Volgens het kabinet van minister van Financiën Geens kan de regeling rond de zomervakantie al in voege treden.

'Met deze regeling pakken we het niet-betalen van onderhoudsgeld nog strenger aan', aldus Geens, die hoopt dat de strengere aanpak ook de armoede onder kinderen zal doen dalen. 'Want armoede bestrijden begint bij het kind.'

Hoe lang wanbetalers hun rijbewijs kwijtspelen, moet blijken. Dat oordeel wordt aan de rechters overgelaten, al zal natuurlijk de hoogte van het verschuldigde bedrag een grote rol spelen.

De maatregel om het rijbewijs in te trekken, is ooit door enkele professoren geopperd in de Senaat. Zij haalden het idee in een aantal Angelsaksische landen waar naast het rijbewijs ook bijvoorbeeld een internationale reispas kan worden ingetrokken. De maatregel is bovendien iets meer gericht op mannen, die gevoeliger zijn aan het niet kunnen gebruiken van hun wagen, maar die ook oververtegenwoordigd zijn als het op het niet-betalen van onderhoudsgeld aankomt.

De Dienst voor Alimentatievorderingen krijg trouwens nog extra wapens. De Hypotheekwet wordt aangepast, zodat DAVO voortaan beslag kan laten leggen op goederen tot 15.000 euro, de wagen van de niet-betalende ex-partner bijvoorbeeld.

Daarnaast wordt de groep mensen die aan DAVO voorschotten kan vragen op het achterstallige onderhoudsgeld verruimd. 'Nu mocht je maximum 1.373 euro verdienen. Daardoor vallen veel alleenstaande werkende ouders uit de boot', aldus senator Cindy Franssen (CD&V), die mee haar schouders zette onder de strengere regeling. Ze is ervan overtuigd dat met de extra wapens die DAVO nu krijgt het invorderen van onderhoudsgeld beter afdwingbaar wordt.

Werner Rommers

Koen Geens:  "We hopen dat dit ook de armoede onder kinderen doet dalen."