Kamer keurt hervorming taxshelter unaniem goed

le mercredi 23 avril 2014 12:30 Artikel - De Tijd

Taxshelter is een systeem waarbij de overheid een belastingvoordeel toekent aan vennootschappen die geld willen steken in audiovisuele producties. Concreet kan een bedrijf 150 procent van het bedrag dat het via taxshelter investeert, aftrekken van zijn bedrijfswinst. Het systeem leidde tot een echte boom van de filmindustrie in ons land. De afgelopen tien jaar is via dat
belastingvoordeel 800 miljoen euro opgehaald voor film- en televisieproducties. In 2012 werd zelfs 220 miljoen euro gepompt in de Belgische film via taxshelter. Zonder het gunstregime zouden twee op de drie films in ons land gewoon niet gemaakt worden. Maar er was ook een schaduw- zijde aan dat taxsheltersysteem. Hoewel het gros van de investeringen correct werd gebruikt, bleef er toch te veel geld 'plakken', waardoor de middelen lang niet allemaal bij de productie terechtkwamen. De hoge rendementen die geboden werden, gingen daarbij ten koste van de sommen die effectief aan de productie besteed werden. De sector trok, na berichten over het misbruik in De Tijd, aan de alarmbel. De filmindustrie vroeg minister van Financiën Koen Geens (CD&V) via een brief de achterpoortjes te sluiten, zonder het broodnodige systeem daarbij helemaal overboord te gooien. Geens werkte een systeem uit met sterkere controles via attesten en een vast rendement, waardoor er geen opbod meer kan zijn tussen 'cowboys' in de sector. Die wijzigingen werden eerder al door de ministerraad goedgekeurd, en zijn nu ook de Kamer gepasseerd. Donderdag komt het voorstel in de Senaat. Daarna moet de Europese Commissie het systeem nog goedkeuren. Twee maanden na die goedkeuring kan het hervormde systeem in werking treden.