Een dribbelkont!

le vendredi 25 avril 2014 17:32 Articles

Houdt de staatswaarborg voor de Arco-coöperanten stand? Doorstaat hij de toets van de Raad van State en van Europa? We weten het niet. Nog altijd niet. Het Grondwettelijk Hof had zich gisteren moeten uitspreken over de vraag of die waarborg de 780.000 Arco-coöperanten positief discrimineert tegenover andere gedupeerden van het Dexia-debacle. Maar het Hof zweeg zedig en tilde het dossier over de verkiezingen. Komt dat uitstel CD&V-minister van Financiën Koen Geens goed uit? Ja natuurlijk. Want als het Hof die waarborg op losse schroeven had gezet, exact één maand voor de verkiezingen, dan hadden Geens en zijn partij alle zeilen moeten bijzetten om te vermijden dat die 780.000 mensen zich collectief tegen CD&V zouden keren. Electoraal had een uitspraak van het Grondwettelijk Hof dus voor deining kunnen zorgen, maar voor een antwoord op de hamvraag - zien de coöperanten hun geld nog terug? - had het geen enkel verschil gemaakt. Natuurlijk zien ze dat geld nog terug. Wanneer precies, dat weten ze niet, maar hoe dan ook mogen ze op beide oren slapen. Zeg dat Koen Geens het gezegd heeft. De huidige en toekomstige minister van Financiën stelt er zich persoonlijk borg voor dat in het volgende regeerakkoord de juridisch sluitende belofte wordt opgenomen dat alle gedupeerden zullen worden vergoed. Hoe dan ook. Wat er ook gebeure. Geens zelf is te fijnbesnaard voor Engelse vierletterwoorden, maar zijn boodschap aan de Raad van State en aan Europa valt nauwkeurig samen te vatten als: fuck you! De favoriete voetbalclub van de minister is KFCO Beerschot Wilrijk. Mocht deze kersverse vierdeklasser nog een dribbelkont zoeken die hen ook volgend seizoen de titel garandeert: Koen Geens. Hij mag dan 56 zijn, Geens is de grootste CD&V-belofte in jaren. Zoals wel meer coryfeeën van zijn partij koppelt hij oprechte sociale bekommernis aan je reinste politiek machiavellisme. Bemerk: de vraag is vandaag al lang niet meer of die 780.000 Arco-coöperanten moeten worden vergoed. Blijkbaar zijn alle partijen het er intussen over eens dat het om misleide spaarders ging, niet om risicobeleggers. Sterker nog: de vraag luidt niet eens meer door wie die mensen moeten worden vergoed. Ze mogen dan bedrogen zijn door de grootkapitalisten van het ACW, schadeloos zullen ze worden gesteld door de overheid. Door u dus en door mij, belastingbetalers die hier niets mee te maken hebben. Ongetwijfeld is het dat wat partijen als CD&V en sp.a verstaan onder solidariteit. Je zou het ook gewoon diefstal kunnen noemen door de staat, een gelegaliseerde hold-up op de belastingbetaler. Aan de coöperatieve gedachte, hoe sympathiek ook, kleeft een vies geurtje. Als je in zo'n coöperatie maar talrijk genoeg bent, lijkt je eigenbelang op den duur naadloos samen te vallen met het algemeen belang. De bevriende partijen doen dan wel de rest. Is dit land de verzuiling voorbij? Nog lang niet, helaas.
JAN SEGERS