Voorstelling nieuwe belastingaangifte in de pers

le mercredi 30 avril 2014 13:46 Artikel in De Tijd

De fiscus zet in op vereenvoudiging en verstuurt dit jaar ruim een half miljoen meer vereenvoudigde aangiftes. Het aantal codes op de traditionele belastingaangifte daalt met 41.
Sinds gisteren kunt u uw belastingaangifte indienen via Tax-on-web. Die optie wint elk jaar aan populariteit: vorig jaar waren er 3,63 miljoen elektronische aangiftes. Maar steeds meer belastingplichtigen hoeven niets meer te doen. Zij krijgen een vooraf ingevulde aangifte in de bus. 'Op 8 mei begint de fiscus met het versturen van 2.017.225 vereenvoudigde aangiftes', zei minister van Financiën Koen Geens (CD&V) gisteren. Vorig jaar stond de teller nog op 1.479.109 belastingplichtigen, vooral gepensioneerden, socialesteuntrekkers en personen met heel lage of geen belastbare inkomsten. Dit jaar is de doelgroep uitgebreid met loontrekkers met bezoldigingen die na aftrek van de forfaitaire beroepskosten niet hoger zijn dan de belastingvrije som. Stelt de belastingplichtige geen fouten of lacunes vast, dan hoeft hij niets te doen. Aanpassingen kunnen via een eenvoudige procedure worden doorgegeven, maar dat is slechts voor een kleine minderheid nodig. Vorig jaar werd 95,5 procent van de vooraf ingevulde aangiftes zonder wijziging aanvaard. Wie toch een fout of lacune opmerkt, kan die schriftelijk melden door het antwoordformulier bij het voorstel terug te sturen of rechtstreeks in het belastingkantoor binnen te brengen. Dat kan tot 26 juni. Correcties via Tax-on-web kunnen tot 16 juli worden ingevoerd. Dat zijn meteen ook de uiterste indieningsdata voor alle belastingplichtigen. Papieren aangiftes moeten ten laatste op 26 juni binnen zijn, de elektronische via Tax-on-web op 16 juli. Mandatarissen - zoals boekhouders - die via Tax-on-web werken, hebben tot 31 oktober de tijd. Nieuw is dat Nederlandse, Duitse, Luxemburgse en Franse boekhoudkantoren Tax-on-web kunnen gebruiken om aangiftes van Belgische klanten in te dienen. Goed nieuws is dat de aangifte dit jaar 41 codes minder telt: 54 codes verdwenen in ruil voor 13 nieuwe. De geschrapte codes zijn onder meer het gevolg van het afschaffen van de rijkentaks, het snoeien in de belastingtarieven voor roerende inkomsten en het schrappen van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen, met uitzondering van dakisolatie. De nieuwkomers hebben te maken met de hogere belasting op aanvullend pensioen van de tweede pijler (zoals groepsverzekering), diensten- en pwa-cheques, de nieuwe meldingsplicht voor juridische constructies en het afzonderlijke belastingregime voor bezoldigingen van gelegenheidswerkers in de horeca. Ook al bevat de aangifte honderden codes, toch vullen de meeste belastingplichtigen maar een beperkt aantal codes in. Voor de helft van de belastingplichtigen volstaan tien codes of minder. Amper 5 procent vult meer dan dertig codes in.