Douaneactie in Rebecq

le vendredi 02 mai 2014 18:45 Bericht op Belga

De douanediensten hielden vrijdag een grootschalige controleactie met nummerplaatscanners in Rebecq, in Waals-Brabant.

Via die scanners worden enkel openstaande boetes en - sinds eind vorig jaar - voertuigen zonder verzekering of keuringsbewijs opgespoord. Minister van Financiën Koen Geens woonde de actie in Rebecq vrijdag bij. Het grote voordeel van de controles met scanners is dat enkel voorbijrijdende chauffeurs die niet in orde zijn moeten stoppen; zij die in orde zijn worden ongemoeid gelaten. Dat levert niet alleen tijdswinst op voor de bestuurders, het betekent ook tijdswinst voor het controlepersoneel.

De scanners werden aanvankelijk ingezet voor de wanbetalers inzake verkeersbelasting, maar sinds de regionalisering van die belasting worden er vooral onbetaalde boetes mee opgespoord. Wie boetes niet
betaald heeft, kan tegengehouden worden en moet die boetes ter plaatse betalen. Als dat niet kan, wordt het voertuig in beslag genomen. Blijft de betaling na een maand uit, kan er een gedwongen verkoop volgen.

In de loop van december 2013 werden ook de databanken van de niet verzekerde en de niet gekeurde wagens gekoppeld aan de nummerplaatscanners. Het aantal voertuigen dat in België rondrijdt zonder verzekering wordt geschat op 1 tot 1,5 procent. Bijna een op de zeven voertuigen heeft geen geldig keuringsbewijs.

Met de controles "wordt bijgedragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid, wordt vermeden dat verkeersslachtoffers geconfronteerd worden met niet verzekerde motorvoertuigen en wordt concurrentievervalsing vermeden door bedrijven die verzuimen aan de verplichtingen inzake technische controle", zegt minister Geens.

Op de resultaten van de actie van vrijdag is het nog wachten. Bij een nationale actie zowat twee maanden geleden werd voor 46.000 euro aan boetes geïnd. In de eerste drie maanden van dit jaar werden vijf voertuigen gedwongen verkocht. Financiën schat dat de scanners per maand goed zijn voor 200.000 euro aan boetes.