Was juiste keuze om BNP Paribas te behouden

le jeudi 05 juin 2014 17:00 artikel in De Tijd

Aftredend staatssecretaris John Crombez (sp.a) zei donderdag in de krant dat de regering vorig jaar beter BNP Paribas had verkocht. Hij reageerde daarmee op de Amerikaanse boete van 7,3 miljard euro die de Franse bank boven het hoofd hangt. De reden is dat de Franse bank het Amerikaans embargobeleid heeft geschonden door transacties met landen als Cuba, Iran en Sudan te financieren.

Volgens Crombez had men vorig jaar beter het 10,3 procentbelang in BNP Paribas verkocht. Maar de regering-Di Rupo koos er toen voor om het 25-procentbelang in BNP Paribas Fortis van de hand te doen in een poging de overheidsschuld naar beneden te duwen.

Maar Geens is het daar niet mee eens. 'Wie beweert dat we een verkeerde keuze hebben gemaakt, slaat de bal volledig mis.' 'Voor zover er al een keuze moest gemaakt worden, betreft het zonder twijfel de juiste.'

Geens wijst er op dat er op de verkoop van het Fortis-belang een meerwaarde van 900 miljoen euro is gerealiseerd en dat dat de schuld met 3,25 miljard euro heeft doen verminderen. Voorts wijst hij er op dat er zich vorig jaar nooit een opportuniteit heeft voorgedaan om het belang in BNP Paribas met een meerwaarde te verkopen. 'De koers was in 2013 nooit hoger dan 56,50 euro en om break-even te verkopen moet de koers minstens 58 euro bedragen.'

Het is pas begin dit jaar dat de koers boven de 58 euro is gestegen. Op de hoogste piek bedroeg de meerwaarde vier keer minder dan deze die gerealiseerd werd bij de Fortis-verkoop. In andere woorden: om een zelfde meerwaarde te bereiken als op de verkoop van de Fortis-participatie (900 miljoen euro), zou een koers van 65,5 nodig geweest zijn.

Geens wijst er voorts op dat 'alle specialisten waren er ten tijde van de Fortis-participatie over eens dat het 'upside potential' van BNP Paribas veel hoger lag dan dat van Fortis, wat de evolutie van de koers van BNP Paribas na de verkoop uiteindelijk heeft bevestigd'.

Door de boete van 7,3 miljard euro die BNP Paribas boven het hoofd hangt, is de koers de voorbije maanden evenwel onder druk komen te staan. Sinds de eerste berichten over de mogelijke boete midden febrauri in de media opdoken, is ruim 10 miljard euro aan beurswaarde in rook opgegaan. Dat betekent dat het pakket aandelen van België sedert de hoogste virtuele piek ruim 1 miljard euro minder waard is geworden.