Minister Geens wil het probleem van de gerechtskosten aanpakken

le lundi 03 novembre 2014 13:51 Articles

De gerechtstolken klagen de betalingsachterstand van FOD Justitie aan. Het voorziene budget voor de rechtbanken is op waardoor de tolken mogelijk pas in februari of maart 2015 hun loon krijgen. In het gerechtelijke arrondissement Hasselt is er vandaag alleen al een tekort van 750.000 euro. Schuldeisers zijn niet alleen tolken, maar ook geneesheer-deskundigen, takeldiensten en allerhande experten. "Dit zorgt voor enorme problemen en grote financiële drama's", klaagt Benjamin Van Hemelryck van belangenvereniging Lextra Lingua aan. Minister Koen Geens (CD&V) erkent het probleem. "Het is een bekend probleem. De middelen die Justitie heeft, volstaan simpelweg niet. Niet alleen voor tolken, maar ook voor onder meer experten. Het is een rechtsstaat onwaardig. De mensen gaan hun geld begin volgend jaar krijgen. Justitie is jaren zwaar onderbegroot geweest. In het nieuwe regeerakkoord krijgen we 40 miljoen euro extra toegekend. Maar ik vrees dat die som nog ontoereikend zal zijn. Er is een groot spagaat tussen het bedrag dat tolken en experten moeten krijgen en tussen wat er begroot is. Ander probleem is dat rechters, parketmagistraten, enz. kosten maken zonder dat we vooraf weten over hoeveel geld het gaat. Hiervoor willen we een informaticasysteem invoeren waardoor er een betere onkostencontrole is en de diensten in Brussel weten hoeveel geld er nodig is. Nu weten we dat nooit." Geens kondigt voorts aan dat hij met minister van Financiën Johan Van Overtveldt gaat overleggen, "om te zien of ook hij verder aan de kar kan trekken".