De week van Geens 24-30 november

le lundi 01 décembre 2014 20:04 De week van Geens

Het kabinet was heel de week koortsachtig in de weer met het voorbereiden van de begrotingsgesprekken en het op de rails zetten van een aantal bestel- en vrachtwagens op de iets langere termijn: werven zoals het wetboek van strafvordering, de informatica, het zelfbeheer van de rechterlijke orde en dies meer. De voorbije twee maanden zag ik zeker 80 vooraanstaande actoren van justitie, individueel of groepsgewijze. Voor Kerstmis zal ik deze eerste consultatieronde afronden. Dan is het tijd voor een korte periode van reflectie. En na de Kerst is er actie.

Lees hier De week van Geens »