Toespraak Europese kinderrechtenconferentie

le mardi 09 décembre 2014 10:12 toespraak

Het fundamentele beginsel dat het belang van het kind de eerste overweging moet zijn bij beslissingen die over kinderen gaan, staat centraal op die conferentie. Wat justitie betreft zal er onder meer aandacht geschonken worden aan het belang van het kind in familiale kwesties. Hoe kan er echt rekening gehouden worden met het belang van het kind als dit in bepaalde familiale aangelegenheden niet samenvalt met het belang van de ouders? Wat betekent dit bijvoorbeeld heel concreet bij een echtscheiding? Of wanneer één van de ouders in de gevangenis zit?