Cipiers zijn weer aan het werk

le mercredi 17 décembre 2014 15:21 Het Belang van Limburg

In de gevangenissen zijn de cipiers inmiddels weer aan de slag gegaan. Na overleg met justitieminister Koen Geens hebben de vakbonden gisteren besloten om de acties op te schorten en het werk ten laatste om 6 uur woensdagochtend te hervatten."De minister engageert zich in een strikte planning voor uitwerking van de vooropgestelde besparingen via natuurlijke afvloeiingen en een structurele oplossing van de verschillende problemen gekoppeld aan het regeerakkoord," aldus Serge Pieters van de ACV-vakbond. "Het huidige ploegensysteem blijft bestaan en de contractuelen mogen blijven. Er moet ook minder worden bespaard. Dit alles geeft ons heel wat ademruimte. Zeven werkgroepen moeten tegen volgende zomer, ten laatste in de herfst, een oplossing formuleren tot een geoptimaliseerde werking.""Laat het wel duidelijk zijn dat het voor ons onbespreekbaar blijft dat het personeel minder gaat verdienen door anders te moeten werken." (NV)